9.8.2021 klo 11:10
Uutinen

Puheenjohtajan tervehdys 2021

Elinvoimavuosi 2021

Toimimme järjestäjinä tai muuten osallistujina kymmenissä tapahtumissa viime vuonna vallitsevista rajoituksista huolimatta. Olosuhteet eivät ole juurikaan parantuneet, silti toimintakalenterimme on vähintäänkin yhtä vaativa.

Tavoitteittemme saavuttamiseksi kokeilemme toimintatapaa, joka perustuu yrittäjien valtakunnalliseen malliin. Omat työryhmät vastaavat strategisista toimintakokonaisuuksista, joita ovat vaikuttaminen, vahvistaminen ja verkostoituminen. Kukin työryhmä suunnittelee ja toteuttaa omat hankkeensa ja tapahtumansa käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa. Hallituksessa sitten keskustellaan ja pohdiskellaan yhdessä toiminnan aikaansaannoksista.

Pitkän ajan toiminnan suunnittelu on nykyoloissa haastavaa, siksi keskitymmekin lähimpien kolmen kuukauden tapahtumiin. Tämä mahdollistaa ketterän mukautumisen toimintaympäristön muutoksiin.

Tiedottamisen kehittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Käynnistämämme toimenpiteet yhdessä Suomen Yrittäjien kotisivu-uudistuksen myötä ovat nähtävissänne mahdollisimman pian.

Työryhmätyöskentely, keskittyminen lähiajan toiminnan suunnitteluun sekä tiedottamisen kehittäminen ovat kevään kärkihankkeet, joiden mukaisesti suuntaamme kohti kevättä ja tulevia kunnallisvaaleja. Pirkkala on vuoden 2020 Elinvoimakunta, eikä yrittäjien panos tämän tavoitteen saavuttamisessa ole kadonnut mihinkään. 

Aurinkoista kevättä!

Mauri Loukiala
puheenjohtaja

Pirkkalan yrittäjät

PS. Pirkanmaan yrittäjien neuvontapalvelu vastaa kaikkiin yritystoimintaan sekä henkilökohtaisiin asioihin liittyviin kysymyksiin numerossa 03 251 6500.