4.4.2019 klo 18:00
Uutinen

PYHÄJÄRVELLÄ YRITTÄJÄT HALUAVAT MUKAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

Yrittäminen Pyhäjärvellä 2019 -diat PDF iconpyhajarvi_2019_diat_tiedote.pdf

Tammikuussa tehdyn webropol-kyselyn mukaan Pyhäjärven yrityksistä 44 % ennakoi Pyhäjärven kaivoksen toiminnan loppumisen vaikuttavan yritystoimintaa jonkin verran tai melko paljon vähentävästi. Vuonna 2015 toteutetun kyselyn mukaan vastaava luku oli 31 %. Suurimmassa osassa yrityksiä kaivoksen toiminnan loppumiseen ei ole vielä varauduttu millään tavalla. Näin ilmoitti 51 % vastaajista (vuoden 2015 kyselyssä 74 % vastaajista). Vastaajina tänä vuonna tehdyssä kyselyssä oli 52 yrittäjää, vuoden 2015 kyselyssä 94 yrittäjää.

Kyselyn vastaukset tuovat selkeästi esille, että yhä edelleen merkittävä osa yrittäjistä ei ole varautunut millään tavalla kaivoksen toiminnan muutoksiin. Pyhäjärven Yrittäjien puheenjohtaja Pirkko Ruotsalainen toteaa, että muutosten lähestyminen aktivoi yrittäjiä oman yritystoimintansa arviointiin ja mahdollisiin kehittämistoimenpiteisiin. Muutostilanteet tarjoavat myös uusia innovatiivisia mahdollisuuksia.

Kyselyssä selvitettiin myös yleisiä yrittämisen edellytyksiä Pyhäjärvellä. Vastaajat nimesivät useampia tekijöitä, merkittävimmiksi yritystoiminnan kehittämisen esteeksi nähtiin markkinoiden koko (38 %) ja yrittäjän oma jaksaminen (35 %). Muita esteitä koettiin työvoiman saatavuudessa (25 %) ja paikkakunnan vetovoimaisuudessa (23 %).

Monipuolisia kehittämisen tarpeita ja uusia ideoita

Lisätyövoiman palkkaaminen on ajankohtaista erityisesti kuljetuksen ja ICT:n toimialalla. Kaikista vastaajista 23 prosentilla on tarvetta palkata lisää työntekijöitä. Työllistämisen edistämisessä vastaajat korostivat koulutuksen merkitystä. Koulutusta tulisi suunnata yritysten osaamistarpeista lähtien, tätä mieltä oli 45 % vastaajista. Muita työllistäviä edistäviä toimenpiteitä vastaajien mielestä ovat työnhakijoiden ammattitaidon kehittäminen (32 %) ja palkkatuki (30 %).

Ulkopuolista apua yritykset kaipasivat erityisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen (47 %). Myös osaamisen kehittämiseen (21 %) ja omistajanvaihdoksiin (18 %) toivottiin apua.

Yrittäjät odottavat alueen yhteisen markkinoinnin ja laajemminkin yhteistyön kehittämistä. Vastaajilla oli runsaasti ideoita kaivostilojen tulevaan hyödyntämiseen. Tyypillisimmät ideat liittyivät matkailun toimialaan. Ideoita oli myös liikunnan piiristä sekä laajasti uusien liiketoimintamahdollisuuksien saralla. Ideoissa mainittiin mm. hotelli, kylpylä, koulutuskeskus, uimahalli, korkean teknologian tutkimusasemat, maalämmön tuottamiskeskus jne.

Erityisen positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että peräti 13 vastaajaa ilmoitti olevansa kiinnostunut jäsenyydestä kehittämistyöryhmässä, joka osallistuu Pyhäjärven markkinoinnin suunnitteluun. Asioiden työstäminen yhdessä yrittäjien kanssa vahvistaa oman paikkakunnan vetovoimaisuutta ja luo myös pohjaa uusien työpaikkojen syntymiselle. Kunnan elinvoima on suoraan kytköksissä yritysten elinvoimaan, toteaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, p. 0500 685 148,
Pyhäjärven Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Pirkko Ruotsalainen, p. 040 588 5704