27.10.2020 klo 13:51
Uutinen

Rahoitusta yrityksille ELY-keskuksesta

ELY-keskus rahoittaa yritysten kehittämishankkeita myöntämällä yrityksen kehittämisavustusta, maaseudun yritystukea ja tukemalla asiantuntijapalveluiden hankintaa (Kehpa) yrityksen kasvun mahdollistamiseksi. Rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja investoinnit saavat aikaan yrityksissä merkittävää liikevaihdon kasvua, uusia työpaikkoja ja vauhdittavat vientiä.

ELY-keskus kannustaa kehittymis- ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä kehitystyön käynnistämiseen ja hakemaan avustusta ELY-keskukselta kehityshankkeeseen. Näin yritys pystyy pienentämään kehitystyön aiheuttamia taloudellisia riskejä itselleen. Rahoitusta voi hakea sähköisellä haulla koko ajan ilman hakuaikoja. Kehittämishankkeesta kannattaa jo suunnitteluvaiheessa keskustella ELY-keskuksen yritysasiantuntijan kanssa. Näin yrittäjä saa parhaat neuvot itselleen rahoitusvaihtoehdoista ja hakemisesta.

Rahoitushakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä noin 2–3 kuukautta sillä yritysten koronarahoitushakemusten käsittely ELY-keskuksessa keskeytti kehittämisavustusten käsittelyn viiden kuukauden ajaksi. Normaalitilanteessa hakemusten käsittely vie keskimäärin 1–2 kuukautta.

ELY-keskuksen yritysten kehittämisen rahoitusmahdollisuudet

Yritysten kehittämisavustus on ELY-keskuksen tarjoama tukimuoto yritysten kasvuun. ELY-keskus voi myöntää yrityksille kehittämisavustusta merkittäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Kehittämisavustus on tarkoitettu erityisesti aloittaville, kehittyville ja kasvuhaluisille pienille ja keskisuurille yrityksille. ELY-keskus voi myöntää tukea yrityksen kehittämishankkeen investointeihin 25–35 % ja kehittämistoimiin korkeintaan 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen määrään vaikuttaa mm. yrityksen koko, liikevaihdon suuruus ja tapauskohtainen harkinta.

Maaseudun yritystuki tarjoaa aloittaville ja laajentaville yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voi hakea, vaikka ei harjoita maataloutta. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskusten palvelu, jolla tarjotaan korkeatasoista, valtion osittain rahoittamaa liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen palvelua pk-yrityksille. Kehittämispalvelun tarjoaa yrityksen ja ELY-keskuksen hyväksymä konsultti. Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 220 euroa (+alv), ja Konsultointi-palvelun 300 euroa (+alv). Etelä-Savossa näistä kehittämispalveluhankkeista lähes 60 % johtaa jatkossa haasteellisiin yrityksen kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa.

Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen hakuun:

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtop.fi/fi/palvelut)
Lisätiedot yritysten kehittämisavustuksesta (ely-keskus.fi > yritysrahoitus)
Lisätiedot maaseudun yritysrahoituksesta (ely-keskus.fi)
Lisätiedot yritysten kehittämispalveluista (yritystenkehittamispalvelut.fi)