Rakennusalan tilanteen arvellaan vielä heikentyvän.
Kuva: Getty Images

Rakennusalalle povataan lisää konkursseja ja pahenevaa työttömyyttä – Silti käänne parempaan voi olla jo käynnissä

Rakennusalan konkurssit saavat asiantuntijoiden mukaan jatkoa. Ekonomisti muistuttaa, että yritykset haluavat pitää kiinni työvoimastaan.

Heikko suhdannetilanne ja korkojen nousu kurittaa etenkin uudisrakentamista. Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom kommentoi rakennusalan tilannetta perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamu-lähetyksessä ja Yle TV1:n Ylen aamussa.

– Alan omien ennusteiden mukaan suurin rakentamisen jarruvaihe oli viime vuoden puolella. Taloustilanteen vaikutukset tulevat alalle viiveellä ja todennäköistä on, että konkursseja nähdään vielä. Alan sääntelyn purkamisella voitaisi parantaa yritysten kannattavuutta. Rakentamisen tiukkoja normeja voisi joiltain osin keventää.

Ohlsbom muistuttaa, että suunta toiseenkin suuntaan voi olla jo käynnissä. Uutisoimme aikaisemmin kesäkuun lupaavista tilastotiedoista.

– Kaikkien uudistuotantoon keskittyvien rakennusalan yritysten tilanne on hankala, myös isompien. Keskimäärin isoilla yrityksillä on hyvät puskurit. Jos käänne on alkanut, emme näe sitä vielä, Ohlsbom kommentoi.

”Yritykset pitävät kiinni työvoimasta”

Ylen aamussa rakennusalan tilannetta analysoi myös Rakennusliiton varapuheenjohtaja Jyrki Ojanen. Hänen mukaansa pelkona on, että alan yritykset alkavat käyttää edullisempaa ulkomaista työvoimaa kotimaisten työntekijöiden sijaan. Ilmiö on hänen mukaansa erityisen haitallinen siksi, että alan opiskelijoiden on vaikea löytää alan harjoittelupaikkoja.

Ohlsbom muistuttaa, että Suomen Yrittäjien pk-barometrin tulosten perusteella pk-yritykset pitävät tiukasti kiinni työvoimastaan.

– Yli 80 prosenttia pk-yrityksistä on sitä mieltä, ettei työvoiman määrää vähennetä, vaikka suhdannetilanne on historiallisen synkkä. Yritykset ovat valmiita luopumaan investoinneista ennemmin kuin työvoimasta. Pitää myös muistaa, että osaajapula on ollut alalla yksi suurimmista kasvun esteistä.

Jyrki Ojasen mukaan rakennusalan on heikentymässä nopeasti.

– Valoa ei ole näköpiirissä, mitä tulee vapaiden markkinoiden tilanteeseen. Ennakoimme 20 prosentin työttömyyttä alalle vuoden loppuun mennessä.

Erityisen pahasti suhdannetilanne vaikuttaa asuntorakentamiseen. Ojasen mukaan esimerkiksi talotekniikka-alalla toimivien yritysten tilanne on parempi, samoin korjausrakentamisessa.

Suomen Yrittäjien pelastusohjelma rakennusalalle

Suomen Yrittäjät on laatinut kymmenen kohdan pelastusohjelman rakennusalalle. Pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan listalle nousi toimia, jotka eivät sotke markkinoita tai synnytä ylirakentamista.

1. Lapio maahan

Käynnistetään etupainotteisesti valtion infrahankkeet ja kuntien julkisrakentaminen. 

2. Stoppi maksuviiveille

Julkinen sektori ei viivyttele omien laskujen kanssa ja vahvistetaan kilpailu- ja kuluttajaviraston roolia maksuehtosääntelyn valvonnassa. Pk-yritykset saavat maksun viivytyksettä.

3. Vauhtia kuntien tontinluovutuksiin

Varmistetaan tonttien jatkuva tarjonta ja asetetaan luovutuksen ehdoksi rakentamisen aloitus.

4. Helpotusta starttiin

Sujuvoitetaan rakentamisen lupaprosesseja ja madalletaan kustannuksia.

5. Useampi hanke kannattavaksi

Puretaan sääntelyä, kuten väljennetään autopaikka-, julkisivu- ja sisätilanormeja.

6. Rakennuskelpoiset kohteet liikkeelle

Lisätään rakentamattoman maan veroeroa suhteessa rakennettuun tonttiin. 

7. Lasketaan väliaikaisesti varainsiirtoveroa

Esimerkiksi Britanniassa laskettiin tilapäisesti korona-aikana. Brotheruksen mukaan tämä täytyisi tehdä ”yön yli ja yllättäen”, jotta vältyttäisiin markkinoiden hyytymiseltä ennen voimaantuloa.

8. Vauhtia ARA-rakentamiseen

Nopeutetaan korkotukilainan käsittelyä ja mahdollistetaan vapaat urakkamuodot.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen