19.1.2017 klo 14:28
Uutinen

Raskas liikenne näyttää uudistukselle vihreää valoa – Ulkomaalaiset mukaan maksumiehiksi

SKAL ry:n mukaan liikenneverkkoselvityksessä ehdotettu polttoaineveron alentaminen parantaa Suomen kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaan raskaan liikenteen tienkäyttömaksut määritellään aikaperusteisesti. Tierahoituksen lähteet lisääntyisivät, kun myös ulkomainen liikenne maksaisi tienkäyttömaksua.

Selvityksessä polttoaineveroa alennettaisiin 200 miljoonalla eurolla. Toimenpide laskisi raskaan liikenteen kustannuksia 50–60 miljoonalla eurolla vuosittain. Kun raskaan liikenteen tienkäyttömaksut asetetaan aika- eikä kilometriperusteisiksi, ehdotetussa Live-mallissa on aineksia Suomen kilpailukyvyn kasvattajaksi.

Ulkomainen liikenne myös maksumieheksi

Vuotuinen kuorma-autokohtainen tienkäyttömaksu on esityksessä 19–650 euroa. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa ehdotetaan alennettavaksi vastaavalla summalla.

– Mallissa myös ulkomainen liikenne saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon. Muutos on odotettu ja merkittävä, SKAL ry toteaa tiedotteessaan.

Suomessa on runsaasti tiestön korjausvelkaa.

– Odotamme, että myös uudessa mallissa tiestön hoitoon osoitetaan riittävästi rahaa, eikä tieverkolta kerättyjä maksuja kohdisteta muiden liikennemuotojen hyväksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö.

toimitus@yrittajat.fi