28.10.2017 klo 07:45
Uutinen

Ratikka Lielahteen – tullako vai eikö tulla?

Lielahden alueen kehittäminen yhdessä uuden Hiedanrannan alueen kanssa on nyt jäänyt Tampereen kaupungilta huomiotta. Vain Hiedanrannan alueen läpi kulkeva ratikkalinjausehdotus ei ole alueen yritysten ja asukkaiden mieleen.

Lielahden ratikkalinjaus yllätti

Lielahti on suurimpia kaupan ja palvelujen keskittymiä Suomessa, alueella on yli 8000 asukasta ja noin 3000 työntekijää. Tampereen kaupungin suunnitelmat omistamansa Hiedanrannan alueen suunnittelussa sisältävät myös linjausvalinnan raitiotiestä. Yleissuunnitelmassa 2014 esitettiin raitiotiereitti Lielahden kautta Lentävänniemeen ja tähän syksyyn asti Lielahdessa yrittäjät ovat sen reitin pohjalta suunnitelleet tulevaisuutta. 2.10.2017 kaupunginhallituksessa olikin esitys raitiotielinjauksesta, joka kulkisi Hiedanrannan kautta suoraan Lentävänniemeen, ohittaen nykyisen Lielahden kaupan keskittymän. Asiaa ei onneksi silloin päätetty, vaan jätettiin pöydälle. Tämä linjaus on ollut yksi 2016 kaupunginvaltuustolle esitellyistä vaihtoehdoista ja sen valitseminen suunnittelun pohjaksi ja asioiden erittäin nopea eteneminen yllätti alueen yritykset ja asukkaat.

Keskustelua kaupungin kanssa

Tämän uutisen jälkeen saimme yhteydenottoja niin yrityksiltä kuin asukkailtakin, ja kaikkien viesti oli sama: ratikan on kuljettava Lielahden kautta. Alkoi tiivis viestinvaihto ja otimme yhteyksiä eri tahoihin, niin Tampereen kaupungin päättäjiin, Pirkanmaan yrittäjiin kuin mediaankin. Saimmekin 7.10.2017 näkökulmaamme esiin Aamulehdessä, https://www.aamulehti.fi/uutiset/lielahdessa-taistellaan-ratikkalinjan-puolesta-yrittajat-ratikka-polkaisisi-liikkeelle-monta-hanketta-jotka-tuovat-euroja-kaupungin-kirstuun-200440183/

Pian tämän jälkeen Tampereen kaupunki kutsui meidät keskustelutilaisuuteen Hiedanrannan kartanolle 13.10.2017 Paikalla olikin runsas joukko ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Kaupungin edustajia paikalla oli kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen ja hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju. Helsingin Sanomien juttu aiheesta: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005409064.html

Kannanottoja kirjeellä ja yleisötilaisuudella

16.10. lähetimme yhdessä Pirkanmaan yrittäjien ja Tampereen kauppakamarin kanssa kannanoton Tampereen kaupunginhallitukselle. Siinä pyydetään pitäytymään yleissuunnitelman mukaisessa linjauksessa, pidetään tärkeänä Lielahti-Hiedanranta alueen kehittämistä kokonaisuutena ja tuodaan esille mm. Lielahden maanomistajien kehityshankkeet ja todetaan, että Tampereen kaupungin päätöksenteko ei herätä asiassa luottamusta eikä luo yritystoiminnan vaatimaa vakaata toimintaympäristöä.

26.10. järjestimme Lielahden kirjaston Tuike-salissa avoimen yleisötilaisuuden, jonne kutsuimme Tampereen kaupungin päättäjiä, alueen asukkaita ja yrityksiä sekä median. Tietoon oli tullut, että asia on ma 30.10. Tampereen kaupunginhallituksen esityslistalla. Tilaisuuden alustuspuheenvuorot pitivät Anne Martiskainen (Lielahden Yrittäjät), Juha Kivistö (Niemen omakotiyhdistys), Tiina Tasala (Lielahden kauppiasyhdistys), Timo Mäki-Ullakko (Pirkanmaan Osuuskauppa) ja Aleksi Jäntti (Tampereen Kaupunki). Puheenvuorojen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ja vastakkainasettelu oli aika selkeä: Tampereen kaupunki vs. asukkaat ja yrittäjät.

Tilaisuuden jälkeen Niemen, Pohtolan ja Ryydynpohjan omakotiyhdistykset ovat jättäneet oman kannanottonsa Tampereen kaupungin päättäjille. Alueen asukkaat ovat samassa rintamassa yrittäjien kanssa tässä asiassa.

27.10.2017 jätimme Tampereen kaupunginhallitukselle kannanoton, jossa vaaditaan raitiotielinjauksen päätöksen uudelleen valmistelua. Aamulehden juttu asiasta: https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratikkalinjalle-vaaditaan-uutta-valmistelua-lielahden-yrittajat-miten-suomen-suurimpiin-kuuluva-kaupallinen-keskittyma-voidaan-ohittaa-200491942/

Lielahden ja Hiedanrannan kehittäminen yhdessä valtava voimavara

Lielahden yrittäjät on esittänyt linjausta, joka koukkaa Hiedanrannan kautta kohti Lielahden kauppakeskittymää ja edelleen Lielahdenkatua pitkin Lentävänniemeen. Tämä mahdollistaisi tulevan raitiotien mahdollisimman suuren käyttöasteen, jo olemassa olevia yrityksiä sekä Lielahden asukkaita hyödyttäen. Se mahdollistaisi Lielahden kauppojen saavutettavuuden kaupungin muilta alueilta. Hiedanrannan kehittyessä jopa 25000 asukkaan ja 10000 työpaikan jättikeskittymäksi 2040+ aikana, koko alueen merkitys kasvaa tasaisesti, eri alueen osien tukien tätä kasvua mahdollisimman tehokkaasti. Lielahden nykyisen liikekeskittymän kehityshankkeita on ollut esillä ja niiden toteutuminen on kiinni kaupungin päätöksistä ja juuri liikkumisen kehittäminen ja tehokas, luonnollinen ratikkalinjaus sysäävät näihin hankkeisiin vauhtia. Kannanotossa esitimme toisena vaihtoehtona – jos Lielahden kautta kiertävä reitti katsotaan mahdottomaksi toteuttaa – samanaikaisesti toteutettavan pistoraiteen Hiedanrannasta Lielahteen.

Lielahden Yrittäjät Facebookissa: https://fi-fi.facebook.com/lielahdenyrittajat/

Allekirjoita Nettiadressi Ratikan linjauksesta Lielahteen: https://www.yrittajat.fi/uutiset/allekirjoita-nettiadressi-ratikan-on-kuljettava-lielahden-kautta/