Entä jos sähkökatko rikkoo yrityksen laitteita?
Vakuutusyhtiöissä vasta valmistellaan käytäntöjä sähkökatkojen varalle. Kuva: Getty Images

Sähkökatkot uhkaavat: Korvaako vakuutus laiteviat, miten palkat maksetaan? Asiantuntijat vastaavat

Vakuutusyhtiön mukaan sähkölaitteiden arvioidaan kestävän normaalit sähkökatkot.

Sähkökatkot huolettavat yrityksiä, jotka pelkäävät katkojen rikkovan koneita ja laitteita. Akonkosken Sahan yrittäjä kertoi aikaisemmassa artikkelissamme, että sähkökatkot ovat erittäin vaarallisia sahateollisuudelle.

Vakuutusyhtiössä ei osata vielä vastata siihen, miten sähkökatkoista aiheutuneita vahinkoja mahdollisesti korvataan.

– Yleisesti ottaen vakuutukset korvaavat äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkotapahtumia. Ennalta ilmoitettujen sähkökatkojen osalta korvauskäytäntöä ei kuitenkaan ole vielä olemassa. Olemme käymässä mahdollisia vahinkotyyppejä eri vakuutusturvien näkökulmasta, mutta työ on vielä kesken, Fennian osastopäällikkö Riikka Akselinmäki kertoo.

Hän suosittelee yrityksiä käymään läpi oman varautumisensa ja testaavat selviytymistään mahdollisiin sähkönjakelun ongelmiin liittyen.

– Sähkölaitteiden osalta on arvioitu, että niiden pitäisi kestää normaalit sähkökatkot. Neuvomme asiakkaitamme huoltamaan laitteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti sekä valvomaan niiden kuntoa, Akselinmäki jatkaa.

Vakuutusyhtiöltä voi pyytää oikaisun

Olemme aikaisemmin kertoneet, miten yrityksen tulisi varautua sähkökatkoihin. Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom huomauttaa, että sähkökatkoja varten on aina hyvä olla varasuunnitelma, sillä ne voivat yllättää myös muulloin kuin sähköverkon sääntelytilanteissa. 

Katkot koskevat myös teollisuutta, mutta suurteollisuuden sähkötoimituksia ei keskeytetä yllättäen, vaan toimijoihin ollaan ensin erikseen yhteydessä.

Sähköpulasta johtuvat sähkökatkot saavat kestää kestävät yhdellä alueella korkeintaan kaksi tuntia kerrallaan. Yhteiskunnan kriittiset kohteet jätetään kiertävien sähkökatkojen ulkopuolelle. Katkot koskevat myös teollisuutta, mutta suurteollisuuden sähkötoimituksia ei keskeytetä yllättäen, vaan toimijoihin ollaan ensin erikseen yhteydessä.

Tarkempia tietoja kotitalouksien sähkökatkoihin varautumisesta saa esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 72 tuntia -verkkosivulta

– Yrittäjien on tärkeä seurata viranomaisten ja jakeluyhtiöiden tiedotteita ja viestintää. Jos sähkökatkosten seurauksena aiheutuu vahinkoa, on syytä tehdä viipymättä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö selvittää asiaa ja tekee korvauspäätöksen. Jos yrittäjä ei ole tyytyväinen päätökseen, siihen voi ensin pyytää oikaisua vakuutusyhtiöltä, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula sanoo.

Jos oikaisua ei tehdä, asiasta voi tehdä ratkaisupyynnön Finelle eli vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle (www.fine.fi).

Onko palkka maksettava sähkökatkon aikana?

Työnantajayrittäjä joutuu maksamaan henkilöstöstä aiheutuvat kulut, vaikka yrityksellä ei olisi toimintaa sähkökatkon aikana.

– Jos alueellisiin sähkökatkoihin joudutaan turvautumaan ja yrityksen toiminta keskeytyy näiden vuoksi, tilanne on työnantajien näkökulmasta hankala. Lähtökohtaisesti työnantajalla on työsopimuslain mukaan palkanmaksuvelvollisuus enintään 14 päivän ajalta myös niissä tilanteissa, joissa työnteko estyy työnantajasta sekä työntekijästä riippumattomasta syystä, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg selvittää.

Jos sähkökatkoista tiedotetaan etukäteen, Rytkönen-Sandberg neuvoo varautumaan mahdollisiin katkoihin työvuoroja suunniteltaessa. Tarvittaessa työnantajalla on mahdollisuus muuttaa myös jo annettua työvuoroluetteloa töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

– Lähtökohtaisesti ulkopuolelta päätettävät sähkökatkot voivat muodostaa tällaisen työaikalaissa määritellyn painavan syyn. Tällöin tekemättä jäävät tunnit pitäisi pyrkiä sijoittamaan työvuorolistaa muuttamalla katkoa edeltävälle tai sen jälkeiselle ajalle.

Rytkönen-Sandberg suosittelee käymään työpaikoilla etukäteen läpi, miten mahdollisten sähkökatkojen aikana toimitaan ja pyrkiä samalla sopimaan kullekin työpaikalle parhaiten soveltuvista menettelytavoista.

– Jos työpaikalla on käytössä liukuva työaika tai esimerkiksi työaikapankki, voidaan sopia, että sähkökatkojen aikana käytetään liukumia tai työaikapankkiin kertyneitä tunteja. Yksi vaihtoehto voi olla myös se, että sähkökatkojen aikana käytetään työajan lyhennysvapaita, eli niin sanottuja pekkasvapaita, jos yritys noudattaa työehtosopimusta, jossa tällaisista vapaista on määrätty.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen