28.5.2020 klo 14:20
Uutinen

Saimaa-usko liikuttaa!

Olin aidosti iloinen, kun sain tehtäväkseni tehdä englanninkielisen käännöksen toistaiseksi hyvin salassa pidetystä ensivaiheen hakukirjasta, jolla esitetään Savonlinnaa Euroopan kulttuurikaupungiksi 2026. Hakukirjan ohjelmasisältö sekä ohjelmaa laatineet tahot ovat käännyttäneet ainakin minut Saimaa-uskovaiseksi.

Saimaa-ilmiö 2026 projektiryhmä esittelee 23-24.6. hankkeen valitsijaraadille, kuten tekevät myös kilpailevat kaupungit, Tampere ja Oulu. Riippumatta siitä, minkä kaupungin valintaraati valitsee jatkoon, hankkeen synnyttämä Saimaa-ilmiö varmasti jatkuu ja vahvistuu. Jo käynnistyneelle laajalle yhteistoiminnalle pitää antaa täysi tuki, jotta se laajenee entisestään koko itäisessä Suomessa. Saimaa-ilmiön juurtuminen koko alueen yhdessä tekemisen symboliksi on vain ja ainoastaan alueen toimijoiden yhteisestä halusta kiinni.

Kulttuuri sanana on ongelmallinen, koska moni mieltää sen liittyvän tiukasti taiteeseen; esimerkiksi musiikkiin, teatteriin ja kuvataiteen tuottamiseen. Laajasti käsitettynä me kaikki luomme ja muokkaamme kulttuuria vaikkapa omassa liiketoiminnassamme, jokainen yrittäjä luo omanlaisensa yrityskulttuurin.

Taiteilijat ja muut kulttuurintuottajat muodostavat merkittävän ryhmän, jota pitää rohkaista oman työn järjestelmällisempään kaupallistamiseen. Seudulla onkin entistä enemmän myyntinäyttelyitä, joissa vierailijat ostavat merkittävän määrän esilläolevia töitä. Yrityksetkin voisivat varmasti hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä taiteen ja teatterin keinoja esimerkiksi työnohjauksessa ja valmennuksessa. Tarvitaan vaan rohkeutta heittäytyä ja ajatella asioita uudella tavalla.

Saimaa-ilmiön rihmastoajattelu on loistava ja sitä tukee vahva alustatalouden nousu. Digitaalisten työkalujen avulla erilaisten osaajien ja tekijöiden entistä helpompi tunnistaminen ja tavoittaminen luo uusia työtilaisuuksia ja näin muodostuu yhä uusia yhteistyöverkostoja. Rihmastoon kannattaa liittyä, vaikkei itseään kulttuurintuottajana mielläkään.

Tuleva kesä Savonlinnassa eletään ilman Savonlinnan Oopperajuhlia. Odotamme innolla minkälaisia uusia, innovatiivisia tapahtumia paikalliset kulttuuritoimijat ja yritykset yhteistyössä saavat aikaan. Uskomme, että pakon edessä syntyy uutta ja pysyvää toimintaa tulevillekin vuosille. Kriisi on oiva mahdollisuus luoda uutta!

Ainakin 23-24.6 voimme tahoillamme järjestää Saimaa-ilmiö 2026 -kotikatsomoja kotona, kylätaloissa, toreilla, ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa (tietysti koronarajoitusten puitteissa) ja jännitetään yhdessä, kuinka meidän käy!

Ruth Lähdeaho-Kero
Etelä-Savon Yrittäjät
varapuheenjohtaja

Muita kiinnostavia aiheita