16.10.2017 klo 15:43
Uutinen

Sari Rautio ehdolla Itämeren alueen maakuntien verkoston hallitukseen

Hämeen maakuntahallitus kokousti maanantaina 16.10.2017. Se käsitteli muun muassa Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkoston hallituksen jäsenyyttä ja kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidonsuunnitelmasta.

Maakuntahallitus päätti esittää Sari Rautiota Itämeren alueen maakuntien verkoston (BSSSC) hallituksen jäseneksi. Yhteistyöverkosto (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) on Hämeen liiton keskeisin kansainvälisen yhteistyön organisaatio.

Sen toiminnan painopisteitä ovat mm. kasvu ja työllisyys, liikenne, kestävä kehitys ja ilmastomuutos, koheesiopolitiikka sekä kulttuuri. BSSSC on erityisen tunnettu nuorisoverkostostaan, jossa Hämeen liiton edustajana on Jaakko Martin Hausjärveltä.

– Nyt jos koskaan on aika laajempaan yhteistyöhön maamme rajojen sisällä mutta myös erityisesti Euroopan suuntaan. Pohjoisen Euroopan maiden vaikutusmahdollisuudet ovat isommat yhdessä. Itämeri yhdistää meitä pitkältä ajalta muun muassa kaupankäynnin, kulttuurin ja osaamisen näkökulmasta. Yhteistyöverkoston kautta meillä on mahdollisuus saada sekä henkistä pääomaa että euroja maakunnan kehittämiseen, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio toteaa.

Maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä. Uudistuksen valmistelua käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa muun muassa ylimaakunnallisista tehtävistä.

Maakuntauudistuksen tehtävistä kootaan maakunnalliset kokonaisuudet aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Ylimaakunnallisissa tehtävissä tarkastellaan ensi sijassa mahdollisuutta hyödyntää yhteistyöalueen kokonaisuutta. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään joustavasti ja ketterästi eri suuntiin.

Maakuntahallitus kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018–2021 ja kävi keskustelun Kanta-Hämeen tienpidon ongelmakysymyksistä. Hallitus antoi Hämeen liitolle linjauksia tienpitosuunnitelmasta annettavaa lausuntoa varten. Hämeen liitto antaa suunnitelmasta lausunnon myöhemmin.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi