6.6.2018 klo 08:29
Uutinen

Satakunnan kansanedustajat tapasivat nimikkoyrittäjiään

Satakunnan kansanedustajat olivat maanantaina 4.6. Ulvilassa tapaamassa maakunnan nimikkoyrittäjiään sekä Satakunnan Yrittäjien työvaliokunnan jäseniä. Kansanedustajista paikalla olivat Laura Huhtasaari, Timo Kalli, Ari Jalonen, Kauko Juhantalo sekä Jari Myllykoski. Tapaaminen järjestettiin Maanrakennus Mykrän toimitiloissa.

Jorma Mykrän ja Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Jouko Viljamaan avattua tilaisuus, ääneen pääsi Ulvilan kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, joka kertoi Ulvilan kaupungin kaupunkistrategiasta sekä yrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hän muistuttikin, että kaupungille ei riitä pelkkä kilpailukyky, vaan on löydettävä jokin kilpailuetu.

– Ulvilan kilpailuetu on automaatio, ja se on kirjattu myös kaupunkistrategiaan. Tavoitteemme on, että vuonna 2030 Ulvila on Suomen automaatiokaupunki. Sloganimme Automaattisesti paras onkin syntynyt yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa, Jukka Moilanen kertoo.

Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoi kansanedustajille ja yrittäjille Satakunnan mainiosta maakunnallisesta tuloksesta elinkeinopoliittisessa mittaristossa sekä siitä, miten mittariston tuloksia voi hyödyntää työkaluna Satakunnan alueen edunvalvontaa ajaessa.

Mittariston mukaan yksi eniten Satakunnassa kehittämistä kaipaava osa-alue oli hankinta-asiat. Vieraille kerrottiinkin myös Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvonnasta ja kansanedustaja Timo Kalli kehottikin järjestämään aiheesta koulutusta yrittäjille, koska uuden hankintalain myötä pienemmillä yrityksillä on parempia edellytyksiä pärjätä julkisissa hankintakilpailuissa.

Tapaamisessa käytiin läpi muutamia alueen kärkihankkeita erityisesti tieliikenteestä. Tieliikenteen puolella Satakunnassa onkin sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteita. Tapetilla on erityisesti Haistilan risteyksen parantaminen Pori-Nakkila välillä. Keskusteluissa kävi ilmi, että kansanedustajien mielestä pitkän tähtäimen tavoitetta olisi hyvä laajentaa koskemaan koko Pori-Harjavalta väliä.

Tieliikenteen parannuksista on nähtävissä tärkeitä etuja alueen elinvoimaisuudelle sekä samalla alueen yrityksille. VT8:n parannustyöt ovatkin jo näkyneet mm. kuljetusliiketoiminnassa, minkä Kalevi Huhtala kuljetusliike Huhtalasta toi esiin konkreettisin esimerkein säästöinä kuljetusajoissa sekä polttoainekuluissa. Jatkossa onkin tärkeää saada Eurajoen risteysalue kuntoon.

Tapaamisessa keskusteltiin tietenkin myös päivänpolttavasta sote- ja maakuntauudistuksesta sekä paikallisen sopimisen edistämisestä. Sotepäätöksiä odotetaankin myös Satakunnan Yrittäjien jäsenistössä kiivaasti.

Pitkään kestänyt sotevääntö on vaikeuttanut toiminnan suunnittelua sote-alan yrityksissä ja toive onkin, että tehtävät päätökset viedään lopulliseen maaliin. Tutkimukset todistavat, että työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin, mutta ilmassa ollut epävarmuus on vaikuttanut myös rekrytointeihin. Markku Kivinen muistuttaa.

Keskusteluissa nousi esiin myös ammatillisen koulutuksen taso sekä lukuisten erilaisten pätevyyskorttien tarve mitä esimerkiksi maanrakennusalan yrityksessä saatetaan tarvita jopa 17 erilaista aina ajokortista hygieniapassiin. Kyseisien pätevyyskorttien suorittaminen tulisi olla osana ammatillista koulutusta, sillä nyt niiden hankinta ja siitä aiheutuvat kustannukset lankeavat yrittäjien harteille. Nämä ovat myös osa haastetta saada pätevää työvoimaa nopeasti tuottavaan työhön.

Satakunnan kansanedustajille on nimetty Satakunnasta omat nimikkoyrittäjät, joiden kanssa voidaan käydä keskustelua yrittäjyydestä konkreettisin esimerkein. Samalla nimikkoyrittäjät toimivat kansanedustajien suuntaan yrittäjien äänenä.

Satakuntalaisten kansanedustajien nimikkoyrittäjät:

Laura Huhtasaari – Jukka Kangasniemi (Optikkoliike Kangasniemi Oy)

Ari Jalonen – Kalevi Huhtala (Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy)

Kauko Juhantalo – Jorma Mykrä (Maanrakennus Mykrä Oy)

Timo Kalli – Seppo Korpela (Lihajaloste Korpela Oy)

Krista Kiuru – Kari Wendelin (Rauma Interior Oy)

Jaana Laitinen-Pesola – Mari Kurppa (Hopeaharjun palvelukoti Oy)

Jari Myllykoski – Leena Vallimäki (Jv-Betoni Oy)

Kristiina Salonen – Peppiina Heilä (Verhoomo Mööpelin unelma)