14.6.2022 klo 15:22
Uutinen

Satakunnan Korkeakoulusäätiö: Lahjoitusprofessuureja Satakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Datan rooli tietotekniikassa on voimakkaasti korostumassa. Tämä muuttaa tapoja, joilla ohjelmistoja kehitetään ja siksi tarvitaan tutkimusta siitä, millaisia arkkitehtuureja, teknologioita, käytäntöjä ja liiketoimintaa datalähtöiseen ohjelmistokehittämiseen kuuluu. Tampereen yliopisto onkin rekrytoimassa kaksi ohjelmistotekniikka-alan tenure-professoria Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan.

  • Yliopistokeskuksen ja tutkimustoiminnan roolia tulee vahvistaa ja kehittää Satakunnan kilpailukyvyn edistämiseksi. Tähän tarvitaan mukaan alueen yrityksiä, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa professuurien merkitystä Satakunnalle.

Rekrytoinneilla tullaan vahvistamaan Tampereen yliopiston ja Porin yliopistokeskuksen osaamista kolmella pääteemalla: 1) web-ohjelmointi ja pilvi- sekä reunalaskennan ohjelmistoratkaisut, 2) datalähtöinen ohjelmointi, sekä 3) ohjelmiston kehittämisen automatisointi. Tenureiden odotetaan perustavan tutkimusryhmän, joka on arvostettu paikallisten yritysten keskuudessa. Tenureilta odotetaan kykyä valmistella ja toteuttaa merkittäviä tutkimushankkeita yhdessä alueen yritysten kanssa. Tuloksia voidaan esitellä myös kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla.

Rekrytointien osaamisalueissa yhdistyy ohjelmistotekninen osaaminen tekoälyyn, koneoppimiseen ja BigDataan liittyvään osaamiseen. Digitalisaation sekä uuden liiketoiminnan taustalla on yhä useammin tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen. BigDatan ja koneoppimisen hyödyntäminen vaatii osaamista uudentyyppisisistä ohjelmistoarkkitehtuureista koko käsittelyketjun osalta aina datan keruusta ja hallinnasta laskenta-arkkitehtuureihin ja tulosten visualisointiin sekä päätöksenteon tukeen.

Uudet tenuret kehittävät menetelmiä, joilla data-analytiikka ja tekoäly integroidaan osaksi web-ohjelmoinnin, pilvipalveluarkkitehtuurien sekä reunalaskennan ohjelmistoratkaisuja. Tenure-rekrytoinneilla vahvistetaan satakuntalaisten yritysten osaamista, joka kiihdyttää ohjelmistoihin perustuvien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa esimerkiksi

  • tuotantoprosessien pullonkaulojen tunnistamisessa sekä häiriötilanteiden ennakoinnissa
  • data-analytiikkaan ja tekoälyyn perustuvan uuden liiketoiminnan luomisessa
  • prosessien automatisoinnissa hyödyntämällä mm. ohjelmistorobotiikkaa
  • päätöksenteon ja johtamisen tukijärjestelmissä
  • markkinoinnin ja asiakashallinnan järjestelmissä.      

Ohjelmistotuotannon näkökulmasta rekrytoinneilla vahvistetaan ohjelmistoyritysten osaamista ohjelmistonkehityksen automatisoinnista sekä ohjelmistojen testauksesta hyödyntämällä tekoälyä.  

Rekrytoitavien toimimisesta Satakunnassa on laadittu yhteisymmärrysmuistio Satakunnan korkeakoulusäätiön ja Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan välillä. Professuurit liittyvät Porin yliopistokeskuksessa alkaviin uusiin tekniikan alan tutkinto-ohjelmiin. Tenure-professorien toiminnan tueksi nimetään seurantaryhmä, johon kuuluvat edustajat Tampereen yliopistosta, professuuria rahoittavista yrityksistä ja organisaatioista Satakunnassa sekä Satakunnan korkeakoulusäätiöstä.

Satakunnan korkeakoulusäätiö on sitoutunut rahoittamaan professuurien kustannuksista yhteensä 20 000 €/v säätiön varoista 5 vuoden ajalta. Säätiön tavoitteena on saada yrityslahjoituksina puolet kummankin professuurin kustannuksista (yhteensä 120 000 €/v). Pienetkin lahjoitukset / vuosi ovat tärkeitä Satakunnan kannalta ja edistävät kehittämistyötä.

Satakunnan korkeakoulusäätiön puolesta

Sampsa Kataja, Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja, p. 050 512 2571

Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja, puh. 050 377 8006

Tarmo Lipping, Porin yliopistokeskuksen johtaja, puh. 040 826 2860