14.5.2024 klo 16:16
Uutinen

Satakunnan yrittäjämyönteisyys kehittynyt – Kunnat ja kaupungit panostavat yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamiseen

Alkuvuoden aikana yli 9600 yrittäjää arvioi kotikuntansa toimintaa ja yrittäjämyönteisyyttä Yrittäjien Kun-tabarometrissa. Satakunnasta kyselyyn vastasi 698 yrittäjää. Satakunta oli nostanut sijoituksensa ta-kaisin hopeatilalle, vain Etelä-Pohjanmaa nippanappa Satakuntaa edellä. Tulokset julkistettiin Kunnallis-johdon Seminaarissa Turussa 14.5. Kunnallisjohdon seminaariin osallistuu vuosittain yli tuhat kuntapäättäjää ja yrittäjää.

– Yrittäjyysmaakuntien kultainen kruunu valui vielä sormien läpi, mutta ero ykkösmaakuntaan Etelä-Pohjanmaahan oli vain 0,02 pistettä. Entisestään parantuneet arvosanat kertovat, että meillä Satakunnassa on tehty ja tehdään todella hyvää ja kehityssuuntaista työtä yrittämisen toimintaedellytyksien parantamiseksi, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Nina-Mari Turpela avaa kokonaistuloksia.

Yrittäjien Kuntabarometrissa yrittäjät arvioivat oman kuntansa toimintaa ja erityisesti sen elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjien kuntabarometrissa elinkeinotoiminta jaetaan eri osa-alueisiin. Eri osa-alueista Satakunta oli ykkösenä päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankinnoissa, elinkeinopolitiikan asemassa, kou-lutuksessa ja osaamisessa sekä oman toiminnan avoimuudessa ja markkinoille menossa.

Erityisesti Eura ja Rauma vahvassa kehityssuunnassa

Omaa kokonaisarvosanaansa oli nostanut seitsemän Satakunnan kuntaa ja kaupunkia: Rauma, Ulvila, Kankaanpää, Eura, Pomarkku, Jämijärvi sekä Pori. Eri osa-alueissa oli monien kuntien kohdalla hienoja nousuja, mikä osoittaa, että aiempien tutkimuksen kehittämiskohteisiin on tartuttu.


– Yrittäjät arvostavat kuntia ja kunta on yrittäjälle läheinen kumppani. Molemmat tarvitsevat toisiaan. On hienoa, että suunta on ollut entisestään kehittyvä. Se on osoitus siitä, että pohja kunnan ja yrittäjien yhteistyölle on kunnossa ja vuoropuhelu toimivaa, Satakunnan Yrittäjien kuntayhteistyöstä vastaava järjestöpäällikkö Kari Varis kiittelee.

Satakuntalaisista kunnista valtakunnalliseen Top10 joukkoon omassa kokoluokassaan pääsi vain Merikarvia, joka oli pienten kuntien sarjassa sijalla 6. Eura ja Rauma ovat omassa keskikokoisten kuntien kokoluokassaan nostaneet sijoituksiaan huimasti verrattuna edelliseen tutkimukseen Rauma sijalta 26 sijalle 12 ja Eura sijalta 60 sijalle 26.

Aloittavien yrittäjien neuvonta tärkein yrityspalvelu

Tärkeimpinä yrityspalveluina satakuntalaiset yrittäjät pitivät aloittavan yrittäjän neuvontapalvelua, suju-via lupapalveluja sekä verkostoitumista. Satakunnassa jo 13 kuntaa on mukana Uusyrityskeskus Enter Satakunnan aloittavan yrittäjän neuvontapalvelujen piirissä. Uusyrityskeskus Enter Satakunnan palvelut tuottaa yhdessä Prizztech Oy, Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan TE-toimisto.

– Se, että jo toimivat yrittäjät katsovat aloittavien yrittäjien neuvonnan olevan tärkein yrityspalvelu kertoo siitä, että laadukkaalla aloittavan yrittäjän neuvonnalla vältetään yrittäjyyden kompastuskiviä ja luodaan pohjaa pitkäikäisille ja hyvinvoiville yrityksille, Nina-Mari Turpela nostaa esiin.

Tulokset käydään läpi jokaisen kunnan kanssa

– Satakunnassa kunnat ovat ottaneet Yrittäjien Kuntabarometrinhyvin käyttöön työkaluksi kehittämistoimintaan. Tuloksista ollaan aina hyvin kiinnostuneita ja kehittämiskohteisiin tartutaan vahvasti, Kari Varis kertoo Yrittäjien kuntabarometrista kuntien työkaluna.

Yrittäjien Kuntabarometrin tulokset käydäänkin läpi jokaisen Satakunnan kunnan kanssa yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Kuntaraporteista löytyy varmasti tuleville vuosille kehittämiskohteita, joilla Satakunta edelleen pidetään vahvana yrittäjyysmaakuntana. Kuntien onkin hyvä tuoda esiin myös kunnassa tehtäviä onnistuneita ratkaisuja yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi, jotta tietoisuus yrittäjien eteen tehtävästä työstä kasvaa.

Taloustutkimus Oy kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Tutustu kuntakohtaisiin tuloksiin!
Lähes 10 000 yrittäjien vastauksien alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset on julkistettu 14.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Turussa. Voit tutustua alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin osoitteessa yritta-jat.fi/kuntabarometri

Lisätiedot ja haastattelut:
Nina-Mari Turpela | toimitusjohtaja | Satakunnan Yrittäjät | 040 077 1914
Kari Varis | järjestöpäällikkö | Satakunnan Yrittäjät | 050 374 0965

Lisätiedot tutkimuksesta ja Dashboard-tulosjärjestelmästä:
Tanja Matikainen | Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö | Suomen Yrittäjät | 040 086 6648