3.5.2017 klo 08:47
Uutinen

Satakunnan Yrittäjät otti kantaa Kasvupalvelulakiesitykseen

Maakunnan järjestämisvastuulle sotepalveluiden lisäksi tulee mm. kasvupalveluiden järjestäminen. Maakunta vastaa tulevaisuudessa rekrytointi- ja osaamispalveluista, yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvistä palveluista, rahoituspalveluista, kansainvälistymispalveluista sekä innovaatioympäristöön liittyvistä palveluista.

Valmisteilla oleva uudistus yritysten ja työnhakijoiden palveluihin tarvitaan. Se lisää markkinaehtoisuutta. Uudistuksella yrityksille ja työnhakijoille tarjottavat palvelut siirretään julkiselta sektorilta yritysten tuottamaksi. Maakunnat vastaavat vain palveluiden järjestämisestä.

Uudistuksella on mahdollisuus saada aikaan toimiva polku kuntien ja maakunnan järjestämien palveluiden välillä. Maakunnalla on lakiluonnoksessa velvollisuus palvelujen järjestämiseen, mutta tuottamisessa on tavoitteena hyödyntää monituottajamallia ja asiakkaan valinnanvapautta valita palveluntuottaja. Satakunnan Yrittäjät tukee lakiesityksessä esille tulevaa valinnanvapautta ja monituottajamallia.

– Tärkeää on, että maakunnan ja kuntien välinen työnjako on selkeää esimerkiksi yrityspalveluiden järjestämisen suhteen, ettei synny päällekkäisiä palveluja ja toisaalta niin, että yritykset saavat hyödynnettyä yrityspalveluita sijaintikunnasta riippumatta. Tärkeää yrityksille on myös yhden luukun periaate, toteaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Monituottajamallissa yrityspalveluita voivat tuottaa yritykset ja yhdistykset. Maakunta voi tuottaa palveluita itse ainoastaan markkinapuutteen vuoksi. Laissa ehdotetaan siirtymäajaksi viittä vuotta, minkä Satakunnan Yrittäjät toteaa liian pitkäksi. Markkinoilla olevat palvelut ovat eritasoisia eri maakunnissa, ja siirtymäaika on tarpeen, jotta markkinoille syntyy riittävästi tarjontaa. Siirtymäaika ei saa olla kuitenkaan liian pitkä, jotta markkinat alkavat kehittyä. Siirtymäajan pituus on syytä rajata kahteen vuoteen. Satakunnassa on tällä hetkellä kaksi kuntien omistamaa kehitysyhtiötä, jotka tuottavat yritysten neuvontapalveluja kymmenelle kunnalle. Palvelujen muodostamisessa on tarpeen kuunnella myös kyseisten yhtiöiden näkemyksiä.

Maakuntauudistukseen liittyvässä Kasvupalvelulaissa on tarkoitus tuottaa maakunnan järjestämät, yrityksille tarkoitetut kasvupalvelut monituottajamallin avulla.

Yrityspalveluiden on oltava riittävän kattavat ja niissä pitää olla käytössä yhtenäinen asiakashallintajärjestelmä, joka tehostaa toimintaa ja helpottaa yhteistyötä palveluja käyttävien yritysten ja palvelun tuottajan välillä. Yrityspalveluissa tulee huomioida alkavien yrittäjien palvelut, yrittäjyyskasvatuksen koordinointi, omistajanvaihdospalveluiden järjestäminen sekä kummi- ja mentoripalveluiden järjestäminen. Myös yritysten talousapupalvelut olisi hyvä ottaa huomioon. Kasvu- ja kansainvälistymispalveluiden osalta olisi tärkeää selkeyttää ja määritellä vastuutahot ja -alueet.

Satakunnan Yrittäjien kommentit lain esitysluonnokseen pohjautuvat palveluiden käyttäjäyritysten ja palveluiden tuottajayritysten näkökulmaan. Olemme painottaneet omissa kommenteissamme, mitä yritysten neuvonta- ja rekrytointipalveluissa palvelujen sujuvuudella tarkoitetaan sekä miten lain pitäisi tukea ja ohjata niin, että palveluista tulee toimivampia, helppokäyttöisiä ja taloudellisesti tehokkaita.