11.6.2020 klo 18:01
Uutinen

Satakunta on #yrittäjyysmaakunta

Otsikon sanoma tulee toteen Yrittäjien kuntabarometri 2020 -tuloksissa. Yrittäjyyden eteen tehdään Satakunnassa töitä hartiavoimin, yhteistyössä. Yrittäjät haluavat tuoda sen myös julki, tutkimukseen tuli tänä vuonna ennätysmäärä vastauksia.

Satakunnassa Yrittäjien kuntabarometriin osallistui 771 vastaajaa. Satakunta jatkaa maakuntien kärkituntumassa.

Yrittäjien kuntabarometri (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristo) mittaa yrittäjien kunnille antamaa asiakastyytyväisyyttä. Valtakunnallisestikin tutkimukseen saatiin nyt ennätysmäärä vastaajia, yli 10 400 yrittäjää. Satakunnassa vastaajamäärä nousi muutamalla sadalla. Vastaajat jakautuvat yksinyrittäjistä aina 250 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Kunnat on jaoteltu asukasmäärän mukaan kolmeen eri luokkaan.

– Vastaajamäärän hyvin myönteinen kehitys ja tuloksien peilaaminen vastaajamäärään antaa varsin hyvän kuvan maakunnan yrittäjälähtöisyyden kehittymisestä. Yrittäjät tuovat nyt äänensä kuuluviin, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kiittää vastaajia heti kärkeen.

Tuttuja kuntia kärjessä – Porissa positiivista kehitystä

Valtakunnallisesti sekä maakunnan sisällä kunnista parhaiten menestyi Karvia, joka oli kokoluokkansa alle 10 000 asukasta sarjassa sijalla 5. Karvian vahvuutena oli päätöksenteon yrityslähtöisyys ja elinkeinopolitiikan asema kunnassa. Samassa sarjassa kymmenen kärkeen ylsi myös Säkylä (10.). Säkylän vahvuutena on muun muassa onnistuminen uusien yritysten saamisessa kuntaan, jossa sijoitus oli valtakunnallisesti 6. Samassa osa-alueessa menestyi vielä paremmin Harjavalta, joka oli kyseisessä osa-alueessa sijalla 5.

Harjavalta oli myös Satakunnan sisällä vahva nousija, sillä edellisessä kyselyssä vuonna 2018 Harjavalta oli maakunnan kunnista neljänneksi viimeinen, mutta nyt sijoitus oli oman maakuntamme nelonen. Kärkiviisikon Satakunnassa muodosti tutut kunnat. Karvian lisäksi viiden kärjessä oli mukana Säkylä, Ulvila, Harjavalta ja Huittinen.

Positiivista ja osoitus tehdystä kehitystyöstä oli Porin nousu ylöspäin. Vaikka Pori ei aivan yltänyt omassa sarjassaan, yli 50 000 asukasta, kärkikymmenikköön, oli eri tutkittavien osa-alueiden sisällä positiivista kehitystä. Kun edellisessä mittauksessa Pori ei ollut millään osa-alueella kymmenen kärjessä, tällä kertaa tulos oli toisenlainen. Pori oli kymmenen kärjessä jopa neljässä osa-alueessa kuudesta. Pori pääsi kymmenen kärkeen kunnan hankintapolitiikassa (6.), yrityspalveluissa (7.), infrastruktuurissa (10.) ja koulutuksessa ja osaamisessa (7.).

Satakunta edellä maan keskiarvoa

Satakunta oli maakuntana Yrittäjien kuntabarometrissa sijalla kaksi, edelle meni vain Etelä-Pohjanmaa. Kärkituntumassa pysyminen osoittaa sen, että Satakunnan kunnissa on edellisen mittauksen jälkeen tehty paljon parannuksia yrittäjien toimintaedellytysten eteen. Voimmekin siis todeta sen, että Satakunta on yrittäjyysmaakunta. Yrittäjien ääni on saatu paremmin kuuluviin ja kunnissa siihen on vastattu.

Maakunnan tasolla vastauksista nousi erityisesti esiin aloittavan yrittäjän palvelujen merkitys. Jopa 58 prosenttia vastaajista piti yrityspalveluista tärkeimpänä aloittavan yrittäjän neuvontaa, valtakunnallisestikin luku oli korkea – 52 prosenttia. Toiseksi tärkeimpänä osa-alueena vastauksissa korostui verkostoitumisen tärkeys sekä rahoitus- ja investointineuvonta.

– On selvää, että koronakriisin aikana näiden rooli on korostunut entisestään, ja niiden merkitys on jatkossakin valtava, Markku Kivinen toteaa.

Elinkeinopolitiikan osa-alueiden tärkeysjärjestyksessä Satakunnan alueella nousi kärkeen kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, toiseksi tärkeimpänä elinkeinopolitiikan asema kunnassa. Lähtökohtaisesti nämä osa-alueet toimivat Satakunnassa hyvin.

– Maakuntamme kunnat ovat pääosin hyvin yrityslähtöisiä ja kuntapäättäjien asenne yrittäjyyttä kohtaan on kehittynyt positiivisempaan suuntaan ja se näkyy sekä kuuluu myös kentällä, Markku Kivinen kertoo.

Yrittäjien kuntabarometrissa arvioitiin kuutta eri elinkeinopolitiikan osa-aluetta: infrastruktuuri, yrityspalvelut, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, elinkeinopolitiikan asema kunnassa, koulutus ja osaaminen sekä kunnan hankintapolitiikka. Satakunta oli kaikissa näissä osa-alueissa edellä maan keskiarvoa. Heikoimman arvosanan sai edelleen hankintapolitiikka, jossa Satakunnan keskiarvo oli 2,86, kun maan keskiarvo oli kuitenkin vielä alhaisempi 2,71.

Satakunta on #yrittäjyysmaakunta

Satakunnan vahvuus on tasaisuus. Taustalla on pitkäjänteinen työ yrittäjäaktiivisen kunnan laatumittaustyölle, mitä Satakunnan kunnat ja yrittäjäyhdistykset yhdessä ovat tehneet jo useamman vuoden. Nyt tämän työn tulokset näkyvät myös yrittäjien asiakastyytyväisyytenä.

– Tasaisuus ei tarkoita sitä, että tekisimme asiat samoin kuin ennen. Päinvastoin. Menestyminen valtakunnallisessa vertailussa tarkoittaa aina suunnitelmallista ja aktiivista kehitystyötä. Meillä onkin nyt kaikki eväät toimia yrittäjyysmaakuntana ja hyödyntää tätä mielikuvaa, kun markkinoimme maakuntaamme paikaksi elää ja yrittää. Yrittäjissä on Satakunnan voima, muistuttaa Markku Kivinen.

Yrittäjien kuntabarometri 2020 -raportit

Alue- ja kuntakohtaiset raportit täällä >


Lisätiedot:

Markku Kivinen | Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja | 050 377 8006