16.3.2020 klo 09:02
Uutinen

Satojentuhansien eurojen hintaista palvelua ei haluta kilpailuttaa Tammelassa

Tammelan kunnanhallitus käsittelee maanantaina 16.3. kokouksessa palkkahallinnon järjestämistä. Päätösesityksen mukaan kunta ostaisi Forssan kaupunkikonserniin kuuluvalta yhtiöltä yhden osakkeen hankintalain mukaisten velvoitteiden välttämiseksi.

Hämeen Yrityssanomat/ Tammela

Lounaishämäläiset kunnat selvittelevät siirtymistä yhteiseen palkkahallintoon. Valtuustojen päätöksien pohjalta tavoitteeksi on linjattu ”löytää kustannustehokas ja resurssiviisas malli tuottaa kunnille palkkahallinnon palveluja ja kehittää HR-prosesseja vastaamaan tämän päivän vaatimuksia”.

Valmistelua asian tiimoilta on tehty jo ainakin loppuvuodesta 2018 lähtien. Selvityksen mukaan ”asian tiimoilta on pidetty useita palavereja eri kokoonpanoilla. Monia eri toimintavaihtoehtoja on selvitetty ja tarjouksia sekä ohjelmistoista että palkanlaskentapalveluista on pyydetty eri toimijoita”. Selvityksessä ei ole kuvattu, miten markkinaehtoisten toimijoiden palveluita ja hintatasoa on tutkittu.

Selvityksen mukaan palvelu voidaan ulkoistaa

Tammelan kunnassa on tehty yritysvaikutusten arviointia jo pitkään. Sen mukaan palvelu voitaisiin ulkoistaa ja sillä saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia työllisyydelle.

Sen sijaan esityslistan liitteenä olevassa selvityksessä palkkahallintoyhteistyöstä vahvuudeksi mainitaan ratkaisu, jossa palvelua ei tarvitse kilpailuttaa. Käytännössä asia hoidettaisiin siten, että Tammelan kunta ostaisi yhden osakkeen Forssan kaupunkikonserniin kuuluvasta Loimijoen kuntapalvelut Oy:stä 2 200 euron hinnalla. Tällä osakekaupalla Tammelan kunta olisi ns. In-house suhteessa yhtiöön ja se voisi ostaa tältä suoraan palveluita ilman kilpailutusta. Forssan kaupunki omistaa yhtiöstä lähes 60 % ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä käytännössä loput.

Hankintalain tavoitteiden vastaista

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hämeen Yrittäjien arvion mukaan kyseinen järjestely ei täytä hankintalain henkeä eikä sen tavoitetta.

– Kunnanhallituksen esityslistan perusteella näyttää siltä, että valmistelun alkaessa on tiedetty jo haluttu suunta. Jos kunnissa nähdään vahvuutena kilpailutuksien välttäminen, voidaan esittää perusteltu kysymys siitä, käytetäänkö julkisia varoja tehokkaasti ja edistetäänkö kunnissa laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Lue myös

24.2. Kunnat rikkovat toistuvasti hankintalakia

14.11. Kunnat pimittävät turhaan ostolaskuja