15.1.2018 klo 17:04
Uutinen

Savossa synnytetty työpaikkoja – Kartoituksilla löydetty yli 60 piilotyöpaikkaa

Savon Yrittäjät on tehnyt kahden vuoden aikana yli 400 osaamiskartoitusta yrittäjille ja yritysten henkilöstölle. Palvelu on ollut tehokas ja sen avulla on löytynyt kymmeniä piilotyöpaikkoja.

Yritys oppii ja menestyy -palvelun (YOM) kartoituksessa käydään yrittäjän kanssa yrityksen lähitulevaisuuden osaamistarpeita läpi.

Hiljainen haku voi olla yrittäjälle hyvä vaihtoehto

Piilotyöpaikkoja on osaamiskartoituskäynneillä löytynyt useita kymmeniä. 40 työpaikkaan työntekijää on lähdetty rekrytoimaan heti ja tämän lisäksi työpaikkoja, joiden täyttämiseen on tarve seuraavan 1-5 vuoden sisällä, on löytynyt yli 60.

– Selkeä syy piilotyöpaikkojen löytymiseen on se, että yrittäjät kokevat työntekijän julkisen hakemisen raskaana ja vaivalloisena prosessina. Tässä tilanteessa olemme kertoneet yrityksille niin sanotun hiljaisen haun mahdollisuuksista, joita tarjoavat erilaiset työllistämishankkeet eri puolilla Pohjois-Savoa, toteaa YOM-hankkeen projektipäällikkö Mia Hakulinen.

Hakulisen mukaan juuri tiedon välittäminen yrittäjille ja yrittäjiltä muille on yksi hankkeen tärkeimmistä tehtävistä.

YOM-palvelu kartoittaa osaamistarpeet

Parin tunnin osaamiskartoituksessa yrittäjän kanssa mietitään tarvetta myös työharjoittelijoille, uusille työntekijöille sekä keskustellaan esimerkiksi vastavalmistuneiden osaamisvajeista yritysten näkökulmasta.

Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy -palvelu kartoittaa osaamiskartoituskäynneillä yrittäjien ja yrityksen henkilöstön osaamisen 45 kysymyksellä, joilla selvitetään muun muassa taloudenhallinnan, some-markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun osaamista.

– Mikäli osaamiskartoituksissa nousee tarpeita, joihin emme voi YOM-palvelun osalta auttaa, välitämme yrittäjän luvalla tiedon tarpeista muille organisaatioille tai eri hankkeille. Olemme tehneet yli 300 ohjausta eri toimijoille, joita ovat muun muassa TE -palvelut, oppisopimuskoulutusten järjestäjät, oppilaitokset ja TOPI -hanke, Hakulinen mainitsee esimerkkejä.

Yhteistyötä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Työelämä 2020 -hanke on kehittänyt yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa Kehittämispolku-testin, jonka avulla yritys voi kartoittaa työpaikan tilaa ilmaiseksi. YOM-palvelu otti Kehittämispolku-testin osaksi osaamiskartoituskäyntejä syksyllä 2017 ja syksyn aikana testin teki yhteensä 110 henkilöä 20 yrityksessä.

– Testin avulla löytyi myös sellaisia kehityskohteita, joita ei aiemmissa osaamiskartoituksissa ollut ilmaantunut.

toimitus (at) yrittajat.fi