16.5.2018 klo 16:03
Uutinen

SDP vero-ohjelma julki: Tämä uudistus iskisi pieniin yrityksiin

SDP:n vero-ohjelmassa on kohtia, jotka Suomen Yrittäjien mielestä heikentävät etenkin pienten yrityksen asemaa.

SDP julkaisi tänään vero-ohjelmansa, josta odotettiin varsin kärjekästä. Lopputulos oli odotettua säyseämpi ja sovittelevampi.

Puolue kantaa huolta etenkin verovuodoista ja omistuksen verotuksesta, jota sen mielestä pitää maltillisesti kiristää.

Verovuodoilla viitataan listaamattomien yritysten verotukseen, jota pitää SDP:n mukaan tiukentaa. Jo aikaisemmin puolue on kertonut haluavansa muutoksia verotuksen painopisteen muuttamista omistuksen verottamiseen. SDP ehdottaa, että pääomaverokantojen nostamista alle 30 000 tuloissa 30 prosenttiin ja yli 30 000 euron pääomatuloissa 32 prosenttiin. Tavoitteena olisi päästä lähemmäs EU:n keskiarvoa.

Ohjelmassa halutaan muutosta myös yritysten sukupolvenvaihdosten matalaan verotukseen ja etenkin nollaverotukseen, joka koskee nyt muun muassa instituutiosijoittajien ja säätiöiden osinkotuloja. Nollaverotuksen SDP korvaisi viiden prosentin lähdeverolla.

Puolue toteuttaisi veromuutokset asteittain niin, että ne käynnistyisivät seuraavan hallituskauden aikana.

”Yrittäjävähennyksestä ei pidä luopua”

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan yrittämiseen ja omistamiseen kohdistuvat veronkorotukset nakertavat tulevaa talouskasvua.

– Yrittäminen, omistaminen ja investoinnit ovat pitkäjännitteistä toimintaa, jota veropolitiikan tulee tukea. Hyvä verojärjestelmä on ennustettavaa, sillä epävarmuus verotuksen suunnasta ja tasosta johtaa väistämättä taloudellisen aktiviteetin alenemiseen ja tuotannollisen toiminnan siirtymiseen muualle.

Kuismanen on huolissaan SDP:n halusta poistaa yrittäjävähennys.

– SDP painottaa, että veropohjaa tulisi tiivistää ja laajentaa veronkorotusten sijaan. Näin yhteisövero pysyisi jatkossakin kilpailukykyisenä. On kuitenkin outoa, että SDP haluaa poistaa yrittäjävähennyksen. Sehän nimenomaan auttaa pienituloisia, ei osakeyhtiömuotoisia yrittäjiä, jotka eivät ole hyötyneet yhteisöveron alentamisista. Tämä on se joukko, jolla on suuri kasvupotentiaali ja sitä kautta mahdollisuus työllistää, Kuismanen jatkaa.

SDP ehdottaa myös arvonlisäveron alarajan nostamista. Tätä Kuismanen pitää tervetulleena, kuten myös osinkoverotuksen veropohjan tiivistämistä.

– Se on tervetullut uudistus, sillä monet kansainväliset ja kotimaiset institutionaaliset sijoittajat sekä muut osinkoverotuksesta vapautetut yhteisöt eivät juurikaan maksa osinkoveroja Suomeen.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi