24.2.2020 klo 09:00
Uutinen

Seinäjoella yrittäjät ja kunnan edustajat istuvat yhteiseen pöytään – Kerro, miten teillä toimitaan!

Seinäjoella yrittäjillä ja kunnalla on hyvä keskusteluyhteys, mikä helpottaa asioiden sujuvuutta ja toisen osapuolen ymmärtämistä.

Seinäjoki pärjäsi elinkeinopoliittisessa kyselyssä, ja vuonna 2018 järjestetyssä kyselyssä se pärjäsi suurten kaupunkien sarjassa parhaiten.

Aiemmin Elinkeinopoliittisena mittaristona tunnettu kysely on uudistunut. Nyt se tunnetaan nimellä Kuntabarometri. Kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Uusin kysely käynnistyi 16. helmikuuta.

Seinäjoen Yrittäjien toiminnanjohtaja Kaisa Metsänranta kertoo kaupungin ja yrittäjien yhteistyöstä innoissaan.

– Olemme samassa veneessä. Yrittäjien ääntä kuunnellaan ja asioista ollaan kiinnostuneita, Metsänranta sanoo.

– Joskus ennen isoja päätöksiä kaupungin puolelta tiedustellaan, mitä mieltä me olemme ja pyydetään yrittäjien näkökulmaa asiaan, Metsänranta kertoo.

Riitoja ei käydä lehtien palstoilla

Metsänranta kertoo, että yrittäjät ja kaupunki ovat yhdessä linjanneet, että mahdolliset eriävät mielipiteet selvitetään saman pöydän ääressä, ei lehtien palstoilla.

– Jos näkemyksemme asiasta ei ole yhteneväinen, juttelemme asian läpi yhteisen pöydän ääressä ja tulemme yhteisellä linjalla ulos esimerkiksi median suuntaan, Metsänranta kertoo.

Kaavoitus, ravintolayrittäjän terassilupa ja muut liiketoimintaa mahdollistavat päätökset etenevät kohtuullisen nopeasti.

Kaupunkia kehitetään myös yhdessä. Seinäjoella on erilaisia työryhmiä, joiden tehtävä on kehittää kaupunkia eri näkökulmista. Metsänranta kertoo, että teknologiaklusteria kehittävässä tech teamissa ja kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa ja asuinviihtyvyyttä kehittävä City teamissa on sekä yrittäjiä että kaupungin edustajia.

Seinäjoen Yrittäjien hallituksessa on myös kaupungin kehitysyhtiön edustaja asiantuntijana.

– Hän osaa heti kertoa, miten joku asia etenee kaupungin päätöksenteossa, millaisin perustein ja kenen kautta. Näin molemminpuolinen ymmärrys kasvaa, Metsänranta kertoo.

Osallistu kuntabarometriin

Kuntabarometriin voi vastata maaliskuun loppuun saakka.

Vuonna 2018 kyselyyn vastasi kaikkiaan 5835 Yrittäjien jäsentä.

Vuonna 2018 kuntien saama keskiarvo elinkeinopolitiikasta oli 6,74. Tulos on hieman parempi kuin vuonna 2016 (6,65).

Kunnittain tarkasteltuna arvosanat vaihtelevat suuresti. Parhaan arvosanan vuonna 2018 saivat alle 10 000 asukkaan kunnista Muurame Keski-Suomesta (8,73), yli 10 000 asukkaan kunnista Lieto Varsinais-Suomesta (8,87) sekä suurista kaupungeista Seinäjoki (7,61).

Kuntabarometri-tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämisessä. Kyselytutkimuksen tulokset toimitetaan kunnille ja yrittäjäyhdistyksille.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Tällä kertaa barometrissa tehdään yhteistyötä Kuntaliiton kanssa: Yrittäjät toteuttaa rinnakkaisen kyselyn, jossa on kysymyksiä kuntajohdolle.

Osallistu tästä!