26.1.2018 klo 15:09
Uutinen

Sisäministeri Risikko mukana hankintaneuvontatoimiston avajaisissa

Sisäministeri Paula Risikko avasi hankintaneuvontatoimiston pe 26.1.2018. Risikon mielestä hankinta-asiamiespalvelu on oiva palveluinnovaatio. Hankinta-asiamies opastaa hankintayksiköitä parempiin julkisiin hankintoihin ja yrityksiä hankintaprosessin eri vaiheissa. Yritysten ja hankintayksiköiden yhteyttä parantamalla on merkittävät vaikutukset alueen työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen. Yritysten merkitys on huomioitava maakuntauudistuksessa

Kainuun hankinta-asiamiespalvelu on hyvä esimerkki alueen julkisen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä.

Kainuun Yrittäjien ja Kainuun kuntien mahdollistama hankinta-asiamiespalvelu jatkuu entistäkin ehompana. Vuoden alusta hankinta-asiamiehen työpiste siirtyi Kainuun ammattiopiston tiloista Kauppakadulle Yrittäjien toimiston yhteyteen.

Muuton myötä palvelu on helpommin saatavilla niin yrityksille kuin hankintayksiköille. Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen on tavattavissa kaikissa Kainuun kunnissa kerran kuukaudessa. Pyynnöstä hankinta-asiamies jalkautuu myös yrityksiin.

Vuodesta 2013 toiminut palvelu on tiivistänyt julkisten toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Viestintä julkisista hankinnoista on parantunut ja se on avoimempaa.

Maakuntauudistuksessa yhteistyötä pitää edelleen vahvistaa. Hankinta-asiamiespalvelun ympärille rakentunut yhteistyömalli on hyvä esimerkki ruohonjuuritason toimijoiden yhteistyöstä. Avoimen vuoropuhelun myötä yritykset pääsevät paremmin mukaan julkiseen palvelutuotantoon.

Kainuussa kunnat ovat kunnostautuneet hankintojen yritysvaikutusten arvioinnissa. Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa työ on vielä kesken. Kainuun elinvoiman edistämiseksi maakuntauudistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomioita aluetaloudellisten ja yritysvaikutusten arviointiin.

Lisätietoja
Anu Tervonen Kyösti Kauppinen

toimitusjohtaja hankinta-asiamies

p. 044 7287 100 p. 044 2704 739