28.9.2018 klo 14:30
Uutinen

Sote-kiihdyttämöstä tehovalmennusta yrityksille ja järjestöille

Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla käynnistyy marraskuussa 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille ja järjestöille suunnattu sote-kiihdyttämö. Kiihdyttämön kolme kuukautta kestävän tehovalmennuksen aikana organisaatiot saavat ajantasaista tietoa uudistuvasta sote-toimintaympäristöstä ja uusilla markkinoilla tarvittavasta osaamisesta sekä pääsevät terävöittämään liiketoimintaosaamistaan mentorin kanssa. Organisaatiot voivat hakea mukaan sote-kiihdyttämöön 18.10.2018 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa sote-kiihdyttämön, jonka tavoitteena on voimistaa pienten ja keskisuurten yritysten ja elinkeinotoimintaa harjoittavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä uudistuvassa sote-toimintaympäristössä.

Kiihdyttämössä organisaatiot saavat laaja-alaisen tehovalmennuksen, jossa tutustutaan uusilla markkinoilla tarvittaviin osaamisiin ja toimintatapoihin.

Valmennuksen aihepiirejä ovat mm. uusi sote-toimintaympäristö ja sen toimintatavat, palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöisyys, digitaalisuus, yhteistyö ja kumppanuudet, liiketoimintamallin kehittäminen, rahoituksen hakeminen, vaikuttavuuden mallintaminen ja yritystarinan terävöittäminen. Osallistujilla on käytössään koko valmennuksen ajan oma mentori, jonka kanssa he laativat organisaationsa valmennussuunnitelman.

Kiihdytysohjelma kestää noin kolme kuukautta. Valmennus muodostuu noin kymmenestä työpajamuotoisesta lähipäivästä ja niihin liittyvistä välitöistä sekä koko valmennuksen ajan kestävästä mentoroinnista (2 tuntia/viikko).

Valmennus on tarkoitettu hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalvelujen piirissä toimiville pk-yrityksille ja järjestöille, jotka ovat toimineet alalla useita vuosia ja jotka tähtäävät liiketoimintansa kasvuun. Jokaisesta organisaatiosta valmennukseen voi osallistua 2-3 sitoutunutta ylimmän johdon edustajaa.

Milloin, missä, mitä maksaa?

Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sote-kiihdyttämö käynnistyy marraskuun 2018 puolivälissä ja päättyy tammikuun 2019 lopussa. Lähipäivät ovat pääosin Tampereella mutta osin myös Seinäjoella. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Valmennus on organisaatioille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan.

Kiinnostuitko? Hae mukaan!

Lue lisää sote-kiihdyttämöstä ja sen sisällöistä: https://www.sitra.fi/uutiset/sote-kiihdyttamo-pk-yrityksille-ja-palveluj….

Hae mukaan sote-kiihdyttämöön lomakkeella: https://bit.ly/2xWYN3C. Haku on avoinna torstaihin 18.10.2018 klo 15.00 asti.

Sote-kiihdyttämöön valitaan mukaan haastattelujen perusteella kymmenen kehittymishaluista organisaatiota. Valinta tehdään viikon 44 loppuun mennessä.

Kuka toteuttaa?

Kiihdyttämön sisällöstä ja käytännön toteutuksesta vastaavat Luotain Consulting Oy:n ja Valomo osuuskunnan asiantuntijat. Mukana on myös Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien edustajia sekä Sitran asiantuntijoita.

Lisätietoa

Mikko Seppälä, Luotain Consulting Oy, p. +358 400 936 936, mikko.seppala@luotain.net

Riina Kopola, Sitra, +358 294 618 240, riina.kopola@sitra.fi

Tanja Koivumäki, Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelu, p. +358 40 800 7410, tanja.koivumaki@pirkanmaa.fi