16.12.2020 klo 10:10
Uutinen

Sote-yhteisyrityksen vaikutukset ovat epäselviä

Essoten, Keski-Suomen ja SiunSoten kuntayhtymien alueille syntyi yhteinen sote-yritys nimeltä Lighthouse. Toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2021 alussa. Tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaa, hankkia muilta alueilta valinnanvapaus- ja vakuutusasiakkaita, tehostaa sairaalatilojen käyttöä ja tarjota lääkäreille lisätyötä.

Tavoitteet ovat sinällään hyviä. On kuitenkin arvioitava, onko kuntayhtymien tarkoituksenmukaista harjoittaa Lighthousen kaltaista liiketoimintaa, toimiiko yhteisyritys tasapuolisessa kilpailuasetelmassa yksityisiin toimijoihin nähden ja vaarantuuko kilpailuneutraliteetti.

Toimialaksi on määritelty sote-palvelut henkilöstövuokrauksesta etävastaanottopalveluihin ja tarvittaessa myös hoitotyötä. Rajausta ei ole, joten yhteisyritys tulee vähintään osin samoille markkinoille yksityisten kanssa.

Pääasiallisena toimintana on henkilöstövuokraus. Ymmärtääksemme omistajakuntayhtymä laskuttaa esim. lonkkakeikkauksen kokonaisuudessaan (sisältäen henkilöstökulut, tilat ym.) omistajakuntayhtymien ulkopuoliselta sairaanhoitopiiriltä ja ostaa sitten yhteisyritykseltä lääkärin ja mahdollisen muun työpanoksen. Kysymys kuuluu, missä määrin menettelytapa nostaa lääkäreiden työn hintaa ja siirtyykö yhä enemmän lääkäreitä ja leikkaustiimiläisiä operoimaan yhteisyritykseen korkeamman palkkatason myötä.

Yhteisyrityksen tulisi pystyä vastaamaan itse vähintään ohjelmistokustannuksista, rekrytoinneista, henkilöstöhallinnosta ja markkinoinnista. Tähän on varattu pieni määrä omia hallintoresursseja. Talouden rakennetta on vaikea arvioida, koska julkisina tietoina on vain yhtiöjärjestys ja osakassopimus.

Yritykset tuottavat vakuutusasiakkaiden kuntoutustoimintaa. Lighthousen yhtenä asiakaskuntana ovat vakuutusasiakkaat. Riskinä on, että vakuutusyhtiöille myydään palveluita alle omakustannushinnan, mikäli kaikki toimintakulut eivät ole mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että verovaroin tuetaan vakuutusyhtiöitä.

Kiinnostavaa on, miten Lighthousen operaatioiden tarvitsemat tila- ja henkilöstöresurssivaraukset priorisoidaan kuntayhtymissä ja missä määrin tämä vaikuttaa sairaanhoitopiirien omien hoitojonojen purkamiseen. Kuinka moni odottaa jonossa, kun Lighthouse leikkaa?

Niina Kuuva, Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja
Heli Peltola, Etelä-Savon Yrittäjien sote-ryhmän puheenjohtaja, yrittäjä
Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö

Lisätiedot: Niina Kuuva, 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi