22.2.2019 klo 09:53
Uutinen

Starttirahalla aloitti yli 300 uutta yrittäjä!

Starttirahalla aloitti yli 300 uutta yrittäjää

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto myönsi starttirahaa 326 uudelle päätoimiselle yrittäjälle vuonna 2018. Yritystoiminnan aloittaneista henkilöistä 40 prosenttia oli taustaltaan työttömiä. 60 prosenttia siirtyi yrittäjäksi palkkatyösuhteesta, työvoiman ulkopuolelta tai oli entuudestaan osa-aikainen yrittäjä. Naisten osuus starttirahan saaneista oli 48 prosenttia ja miesten 52 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan starttirahapäätösten kokonaisvolyymi oli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa viime vuonna. Toimialoittain yritykset jakautuivat seuraavasti:

  • kuluttajapalvelut 38 %
  • B2B-palvelut 19 %
  • rakentaminen (ml. maanrakennus) 12 %
  • terveys/hyvinvointi/sosiaali 14 %
  • ICT 6 %
  • kauppa 7 %
  • muut 4 %

Starttirahalla aloittaneiden yrittäjien määrä laski vuodesta 2017. Asiaan on vaikuttanut vuoden 2018 alussa voimaan tullut lakimuutos. Uudistuksen myötä TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä on mahdollistanut yritystoiminnan aloittamisen työttömyysturvalla.

Lisäksi työmarkkinatilanne on parantunut ja avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt, minkä arvioidaan vaikuttaneen aloittavien yrittäjien määrään.

Lisätiedot:

asiantuntija Kari Backman, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 542, kari.backman@te-toimisto.fihttp://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/aloittava-yrittaja

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto palvelee työnhakijoita ja työnantajia sekä toimii aktiivisena yhteistyökumppanina ja työmarkkinoiden kehittäjänä. toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa

Mikäli et jatkossa halua vastaanottaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yhteistyökumppaneille lähettämiä viestejä, ilmoitathan siitä osoitteeseen tiedotus.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.Osoitelähde: Pohjois-Pohjanmaan työ ja elinkeinotoimiston yhteistyökumppaneiden yhteystiedot –rekisteri.