23.6.2020 klo 13:45
Uutinen

Starttirahan enimmäiskeston pidennys saa jatkoa: ”Koronatilanne aiheuttaa edelleen suurta epävarmuutta”

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula on tyytyväinen eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jolla starttirahan myöntämistä koskevaa väliaikaisen lainsäädäntömuutoksen voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun asti. Tasa-vallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos 26. kesäkuuta. Muutos tulisi voimaan 1. heinäkuuta.

– On hyvä asia, että enimmäiskestoa jatketaan, koska koronatilanne aiheuttaa edelleen suurta epävarmuutta ja haasteita yrittäjän toimeentulolle, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella on turvattu starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemiasta huolimatta. Enimmäiskeston pidennyksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Starttirahaa voidaan siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Nythän jatketaan myös yrittäjän määräaikaista työmarkkinatukea. Siksi on perusteltua jatkaa myös starttirahaa koskevaa määräaikaista muutosta, Makkula toteaa.

Myös starttirahan maksamista koskevan väliaikaisen asetusmuutoksen voimassaoloa pidennetään. Starttirahaa voidaan maksaa 31.12.2020 saakka niiltä päiviltä, joina yrittäjä työskentelee yrityksessään, sekä niiltä päiviltä, jolloin toiminta on keskeytyneenä COVID-19-pandemiasta johtuen. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksetaan myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Muutokset ovat osa koronapandemiaan liittyviä toimia. Muutosten taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain nojalla starttirahaa päätoimisen yritystoiminannan aloittavalle henkilöasiakkaalle. Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.

Kuva: Yrittäjät

toimitus (at) yrittajat.fi