Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen. Kuva: Markus Sommers
12.1.2022 klo 13:02
Uutinen

Sulkemiskorvaus on jo myöhässä, ekonomisti hoputtaa: ”Ei ole mitään epäselvää, pitääkö korvata”

Suomen Yrittäjien pääekonomistin mukaan yritysten sulkemiskorvaus olisi pitänyt valmistella jo ennen vuodenvaihdetta. Hän edellyttää, että mahdollisessa seuraavassa kustannustuessa tapahtuma-ala huomioidaan aikaisempaa paremmin.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen vaatii pikaista päätöstä yritysten sulkemiskorvauksesta. Yrittäjämedioiden saamien tietojen mukaan hallituksen esitysluonnos olisi luvassa lähiviikkoina.

– Sulkemiskorvaus tulisi saada viipymättä käyttöön, koska sille on hyvin selkeät perusteet yritysten hallinnollisten sulkemisten takia. Tässä ei ole mitään spekulatiivista sen suhteen, pitääkö jotain korvata vai ei. Ilman muuta pitää korvata, koska elinkeinotoimintaa rajoitetaan.

Joulukuun lopussa hallitus ilmoitti varautuvansa suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ”tilanteen edellyttämällä tavalla”. Ilmoituksen yhteydessä kerrottiin, että työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun kustannustuen ja sulkemiskorvauksen tarkemmasta toteuttamistavasta. 

– Valmistelu olisi pitänyt tehdä jo joulukuussa. Jos tässä menee vielä viikkoja, se on liian pitkä aika. Hallituksella on tietoa ja hallinnollista osaamista sulkemiskorvausten käyttöönotosta, koska sitä käytettiin viime vuoden keväällä. Ei ole mikään Amerikan temppu saada sitä käyttöön nopeasti, Kuismanen jatkaa.

”Ei ole mikään Amerikan temppu saada sitä käyttöön nopeasti.”

Mika Kuismanen

Hän painottaa, että monella alalla sulkutoimenpiteet ovat käytännössä vieneet mukanaan alkuvuoden tärkeän sesongin. Näin on esimerkiksi liikunta-alalla.

Edellisen kerran sulkemiskorvausta maksettiin viime vuoden keväällä. Tuki aukesi haettavaksi toukokuun 12. päivä, minkä jälkeen sulkemiskorvausta haki ensimmäisen viikon aikana kaikkiaan 2 258 yritystä.

Kevään ehtojen mukaisesti sulkemiskorvaus koski pienyrityksiä, mikroyrityksiä tai konserneja, joissa oli enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvaus koski ravintoloita, liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

”Tapahtuma-ala huomioitava paremmin”

Sulkemiskorvauksen lisäksi Kuismanen odottaa tietoja muista tukimuodoista.

– Sulkemiskorvauksen päälle pitää aloittaa nopeasti mahdollisen seuraavan kustannustukikierroksen valmistelu, hän sanoo.

Jos kuudes kustannustukikierros tulee, siinä pitää hänen mukaansa ottaa aikaisempaa paremmin huomioon tapahtuma-alan tilanne.

– Tuessa pitää hyväksyä paremmin tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset.

Tapahtuma-alalle sorvattu tapahtumakorvaus vähennettiin aikaisemmasta kustannustuesta, mikä verotti selvästi monen alan yrittäjän saamaa tuen määrää. Vielä ei ole varmuutta siitä, onko kuudetta kustannustukikierrosta tulossa lainkaan.

Pauli Reinikainen