23.10.2018 klo 14:00
Uutinen

Suomen Yrittäjät: Ay-jäsenmaksujen perimisen ja tilittämisen voi lopettaa

Suomen Yrittäjät toteaa, että työnantajaliittoihin kuulumattomien yritysten ei tarvitse periä ay-jäsenmaksuja työntekijöitä.

Suomen Yrittäjät julkisti viime perjantaina liittokokouksessaan kannanoton, jossa SY kannustaa työnantajaliittoihin kuulumattomia, järjestäytymättömiä yrittäjiä lopettamaan ay-liittojen jäsenmaksuperinnän.

Suomen Yrittäjien liittokokous totesi kannanotossaan, että monet yrittäjät ovat tällä hetkellä hyvin pettyneitä ay-liikkeen toimintaan.

”Siksi kannustamme työnantajia lopettamaan ammattiliittojen jäsenmaksujen perinnän, koska työnantajien tehtävä ei ole organisoida ammattiyhdistysliikkeen rahoituksen keräämistä. Ammattiliitot voivat kerätä jäsenmaksunsa myös suoraan jäseniltään”, sanotaan Suomen Yrittäjien kannanotossa.

Työnantajan on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon vai ei. SY toteaa, että työehtosopimusten yleissitovuus ei ulotu ay-jäsenmaksujen perintään ja tilitykseen.

Yleissitovuus koskee vain työsuhteen ehtoja ja työoloja

– Yleissitovuus koskee työsuhteen ehtoja ja työoloja. Ehtoja ovat muun muassa palkkaus, työajat ja vuosilomat, työoloja ovat esimerkiksi määräysten mukaiset peseytymistilat, selventää Suomen Yrittäjien juristi, asiantuntija Atte Rytkönen asiaa.

– Järjestäytymättömän yrityksen ei tarvitse jäsenmaksuja tilittää, koska työehtosopimusten yleissitovuus ei koske jäsenmaksujen perintää, Rytkönen painottaa.

Hän pitää erikoisena Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen tulkintaa, että yleissitovuus velvoittaisi järjestäytymättömät työnantajat myös perimään ay-jäsenmaksut.

Koskinen tulkitsee tiistain Kauppalehdessä, että ay-maksujen perintä on ”muu työsuhteen ehto, johon yleissitovuus ulottuu”.

– Koskisen logiikka on erikoinen. Työnantajallahan ei ole oikeutta edes kysyä, kuuluuko työntekijä liittoon vai ei. Sillä, onko työntekijä jonkin liiton jäsen, ei työsuhteen ehtojen tai työolojen osalta ole lähtökohtaisesti mitään merkitystä, toteaa Atte Rytkönen.

Oikeusjuttuja ei ole

Kauppalehden haastattelussa Teollisuusliiton lakimies Jari Kiviharju ei ole Koskisen lailla aivan yhtä varma siitä, koskeeko yleissitovuus myös ay-maksujen perintää. Asiasta ei ole ollut oikeustapauksia.

– Tällä hetkellä meillä ei ole oikeuskäytäntöä asiasta. Jää nähtäväksi syntyykö tästä oikeustapauksia, Atte Rytkönen toteaa.

Rytkönen muistuttaa, että työnantaja ja työntekijä ovat voineet keskenään sopia ay-jäsenmaksujen maksamisesta. Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat sopineet jäsenmaksujen tilittämisestä, tulee työnantajan tilittää maksut sovitusti.

– Estettä ei kuitenkaan ole sille, että työnantaja irtisanoo jäsenmaksujen tilitystä koskevan sopimuksen ja pyytää työntekijää suorittamaan ammattiliiton jäsenmaksun jatkossa itse, Rytkönen sanoo.

Työntekijälle on näissä tilanteissa syytä antaa riittävä aika asian järjestämiseksi ennen kuin työnantaja lopettaa jäsenmaksun tilittämisen. Käytännön muuttumisesta on hyvä ilmoittaa etukäteen myös asianomaiselle työntekijäliitolle.

Vanha perinne

Ay-jäsenmaksujen kirjaus vaihtelee eri alojen työehtosopimuksissa. Usein asiasta on sovittu työehtosopimuksen erillisellä pöytäkirjalla. Joskus TES:ssa vedotaan ympäripyöreästi vanhaan käytäntöön.

Ay-maksujen perintä ja tilittäminen on vanha perinne ensimmäisistä tupo-sopimuksista lähtien vuosilta 1968 ja 1969. Työnantajat ottivat ay-maksujen perinnän hoitaakseen. Taustalla oli se, että työnantajat halusivat poliittisesti radikaalina aikana ay-liikkeeseen myös äärivasemmistoa maltillisempia sosialidemokraatteja.

Suomen Yrittäjien kannanotto ay-jäsenmaksujen perimisen ja tilittämisen lopettamisesta löytyy täältä

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi