Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

19.1.2017 klo 15:45
Uutinen

Suomen Yrittäjät epäilee valtion tieverkon yhtiöittämistä

Suomen Yrittäjät suhtautuu valtion tieverkon yhtiöittämisen tuomiin hyötyihin varauksellisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään selvityksen liikenneverkon kehittämisestä ja rahoituksen uudistamisesta. Tavoitteena on ollut löytää taloudellisesti kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että uusia avauksia tieverkon huolehtimisesta tehdään. Pelkona on, etteivät nykyiset varat riitä ylläpitämään ja kehittämään Suomen liikenneverkkoa. Ilman muutoksia korjausvelka kasvaa ja uudet liikennehankkeet jäävät toteuttamatta heikentäen Suomen kilpailukyky.

Yrittäjäjärjestön mielestä on tärkeää, että teknologian kehittyessä punnitaan, voidaanko uusilla liikenteen toimintamalleilla synnyttää uutta digitaalisuuteen perustuvaa taloudellista toimeliaisuutta ja markkinoita.

Valtion tieverkon yhtiöittämisen järkevyys kyseenalaista

– On mietittävä, miten valtion tieverkon yhtiöittäminen parantaa nykyjärjestelmää. Yhtiöittämisen hyötyjä perustellaan rahoituksen saatavuuden helpottamisella. Emme näe, että yhtiöittäminen toisi tiestön rahoitukseen selviä hyötyjä, ekonomisti Sampo Seppänen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Valtion mahdollisuudet saada rahoitusta ovat suhdannetilanteesta riippumatta vähintäänkin yhtä hyvät kuin valtion täysin tai osittain omistaman yhtiön, Seppänen sanoo.

– Pidämme kuitenkin hyvänä, että ulkomaaliset toimijat tulisivat maksujärjestelmän piiriin suhteellisen kustannustehokkaalla tavalla.

Yrittäjäjärjestön mukaan on syytä kysyä myös, synnyttääkö tieverkon yhtiöittäminen teknologian puolella markkinat, jossa saadaan selvää kansantaloudellista hyötyä.

– Lisäksi voidaan kysyä, onko yhtiöittäminen edellytys markkinoiden syntyyn vai voidaanko nykyjärjestelmää kehittää niin, että teknologisilla ratkaisuilla saadaan tehokkuutta tieliikennejärjestelmän kehittämiseen ja mahdollisten markkinoiden syntyyn, Seppänen sanoo.

Yritysvaikutukset kahdensuuntaiset
Polttoaineveron alentaminen 200 miljoonalla eurolla vähentää raskaan liikenteen verotusta noin 50 – 60 miljoonalla eurolla. Se vaikuttaa myönteisesti sekä raskaan liikenteen yrityksiin että yrityksiin, jotka tarvitsevat kuljetuspalveluita.

Kustannukset saattavat nousta kuljetusalan yrityksillä, jotka harjoittavat kuljetustoimintaa esimerkiksi henkilö- ja autopakettiautolla.

Pienyrittäjällä, joka käyttää toiminnassaan paljon henkilöautoa, kustannukset todennäköisesti nousevat tulevat lyhyellä aikavälillä.

– Oleellinen kysymys on, missä vaiheessa autokantaa uusitaan, jolloin autoverotuksen poistumisen kautta tuleva hyöty realisoituu ja siten muutos saattaa olla osilla yrittäjistä myönteinen, Seppänen sanoo.

Dieselin verotuksen aleneminen johtaisi Seppäsen mukaan siihen, että mitä enemmän kilometrejä autolla tarvitsee ajaa, sitä enemmän hyötyä järjestelmästä saa.

– Lisäksi juuri auton hankkinut yrittäjä kärsisi autoveron poistosta auton arvolle aiheutuvan arvon-aleneman.

Lisätietoja:ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät, p. 050 340 7716, sampo.seppanen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.