3.5.2019 klo 07:56
Uutinen

Suomen Yrittäjät ja AKY – Akavalaiset yrittäjät: Korkeakoulutetut yrittäjät tarvitsevat erikoistumiskoulutuksen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin

Suomen Yrittäjät ja AKY – Akavalaiset yrittäjät vaativat, että korkeakoulutetuilla yrittäjillä on oltava nykyistä parempi mahdollisuus liiketoimintaosaamisensa jatkuvaan kehittämiseen myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yrittäjille suunnatut erikoistumiskoulutukset olisivat yksi tapa edistää asiaa. Tällä hetkellä yrittäjille ei erikoistumiskoulutuksia tarjolla ole.

– Yrittäjien koulutustason noustessa myös yrittäjien elinikäistä oppimista tukevien koulutuspalvelujen vaatimustaso nousee, sanoo AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpää.

– Näiden palveluiden kysyntä tulee myös kasvamaan, kun yrittäjien on yhä aktiivisemmin päivitettävä tietojaan ja taitojaan digitalisaation mullistaessa markkinoita ja yrittäjyyttä. Tämä koskee varsinkin kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa johtavia yrittäjiä.

Yrittäjistä jo 41 prosentilla on korkeakoulututkinto. Uudet yrittäjät ovat selvitysten mukaan lisäksi aiempaa kasvuhakuisempia ja halukkaampia suuntautumaan kansainvälisille markkinoille.

Toisen asteen yrittäjätutkintojen rinnalle myös korkea-asteen erikoistumiskoulutuksia

– Tällä hetkellä toisen asteen ammatillisen koulutuksen yrittäjätutkintojen opiskelijoista iso joukko on korkeakoulutettuja yrittäjiä tai yrittäjäksi suuntaavia, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä kertoo.

Vuonna 2016 yrittäjän ammattitutkinnon aloittaneista 33 prosenttia oli korkeakoulutettuja. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon aloittajissa osuus oli peräti 42 prosenttia. Korkeakoulutettujen osuudet kaikkien ammatti- (15 prosenttia) ja erikoisammattitutkinnon (37 prosenttia) aloittaneissa ovat näitä matalampia.

– Toisen asteen yrittäjätutkinnot ovat hyviä paketteja, mutta kaikkien korkeakoulutettujen yrittäjien tarpeisiin ne eivät kuitenkaan vastaa. Myös moni yrittäjätutkinnot jo suorittanut haluaisi varmasti jatkaa liiketoimintaosaamisensa kehittämistä korkea-asteella, Mikkilä jatkaa.

Järjestöjen mukaan korkeakoulujen olisi tarjottava yrittäjille kohtuuhintaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Yksi sellainen voisi olla kasvuun ja kansainvälistymiseen painottuva erikoistumiskoulutus, joka olisi voitava sitoa yrittäjän oman työn ja yrityksen kehittämiseen.

Selvityshenkilöt esittävät erikoistumiskoulutusten byrokratian keventämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi toukokuun alussa selvityshenkilöiden Helka Urposen ja Pentti Rauhalan raportin korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten tilasta ja kehittämistarpeista.

Suomen Yrittäjät ja AKY kannattavat selvityshenkilöiden esitystä siitä, että erikoistumiskoulutusten toteuttamisen hallinnollista taakkaa on kevennettävä. Tämä edesauttaisi uusien erikoistumiskoulutusten käynnistämistä sekä helpottaisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä niiden järjestämisessä.

– Erikoistumiskoulutusten järjestämisbyrokratiaa on purettava. Samalla opetus- ja kulttuuriministeriön on vauhditettava erillisrahoituksella uusien erikoistumiskoulutusten syntyä. Yrittäjät ovat erityisryhmä, jonka tarpeet on huomioitava erikoistumiskoulutusten jatkokehityksessä, AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpää muistuttaa.

Lisätiedot: digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 0451296791, joonas.mikkila@yrittajat.fi
puheenjohtaja Timo Saranpää, AKY – Akavalaiset yrittäjät, 050 523 6005, timo.saranpaa@ekonomit.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.