30.1.2019 klo 10:19
Uutinen

Suomen Yrittäjät: Osinkoverotus yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi

Työn ja yrittämisen verotusta ei pidä kiristää, ja verotuksen painopistettä on siirrettävä kohti välillistä verotusta, linjaa Suomen Yrittäjät verotuksesta tulevalle hallituskaudelle.

Suomen Yrittäjien verolinjaukset tulevalle hallituskaudelle sisältävä asiakirja julkistettiin tänään.

– Verolinjauksemme lähtevät siitä, että verotuksen tulee aina kannustaa toimeliaisuuteen, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää nettovarallisuudesta riippumatonta osinkoveromallia, jossa yhtiön ja osakkaan kokonaisveroaste säilyy 30 000 euron osinkoihin asti nykyisen huojennetun osingon tasolla. 30 000 euron ylittävien osinkojen osalta osinkojen kokonaisverorasitus olisi lähellä nykyistä pääomatuloverokantaa. Pääomatulon progressiosta luovuttaisiin.

– Nykyinen listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestely on koettu monimutkaiseksi. Se kohtelee muun muassa eri toimialojen yrityksiä eri tavalla, veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä sanoo.

Listattujen yhtiöiden osinkoverotus säilyisi lähtökohtaisesti ennallaan, mutta progression poistaminen vaikuttaisi myös niiden verokohteluun.

Alv-alarajan nosto kannustaa yrittäjyyteenSuomen Yrittäjät esittää arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajaa nostettavaksi nykyisestä 10 000 eurosta 20 000 euroon ja liukuen poistuvan alarajahuojennuksen ylärajaa 30 000 eurosta 50 000 euroon.

– Näin helpotettaisiin pienyritystoimintaa ja kannustettaisiin yritysten perustamiseen ja kasvuun. Tämä rohkaisisi myös sivutoimista yrittäjää ryhtymään päätoimiseksi tai muuttamaan harrastuksensa työksi, Linna-Aro sanoo.

Yrittäjävähennys säilytettävä – tärkeää yksinyrittäjille

Yrittäjävähennys otettiin käyttöön vuonna 2017. Se tarvittiin, jotta eri yhtiömuodot ovat verotuksessa tasa-arvoisemmassa asemassa. Vuonna 2014 tehty yhteisöveron alentaminen kun koski vain osakeyhtiötä. Suomen yrityskannasta hieman yli kolmannes on toiminimiyrittäjiä, jotka ovat tyypillisesti yksinyrittäjiä. Lisäksi avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä on yrityksistä noin 7,5 prosenttia. Yrittäjävähennyksen vähennyksen saajat ovat jakautuneet kaikkiin tuloluokkiin.

– Yrittäjävähennys koetaan tarpeelliseksi. Se auttaa erityisesti pienyrittäjiä, joista monilla on vähennyksen ansiosta parempi mahdollisuus kasvattaa yritystoimintaansa, veroasiantuntija Laura Kurki sanoo.

Tukea omistajavaihdoksille

Suomessa on noin 73 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää, joiden yrityksissä työskentelee yli 200 000 työntekijää.

– Verokannusteet kannattaa luoda kannusteet sellaisiksi, että omistajan- ja sukupolvenvaihdos onnistuu mahdollisimman usein, Kurki sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää, että vuoden 2011 jälkeen perintö- ja lahjaverotukseen tehdyt kiristykset tulee perua.

>>> Suomi 2025: Suomen Yrittäjien verolinjaukset – Kannustava verotus luo kasvua

Muita kiinnostavia aiheita