Kuva: Pixhill
12.1.2023 klo 08:52
Uutinen

Suomen Yrittäjät: Sosialismia purettava ja julkiset kilpailutukset avattava pienyrityksille 

Suomen Yrittäjät vaatii julkisten hankintojen toteuttamista siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Tasapuolisuus edellyttää esimerkiksi hankintojen jakamista sopivankokoisiin osiin.  

– Meillä on lisääntyvä ”sosialismi”. Tällä tarkoitan julkisesti omistettuja yhtiötä, joita on tullut lisää hyvinvointialueiden aloittaessa. Näillä selvästi kierretään hankintalakia. Tämä ei lisää yrittäjyyttä eikä verorahojen tehokasta käyttöä, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä. 

– Ensi vaalikaudella hankintalakia tulee yksinkertaistaa. Sen tavoitteena on oltava aito ja reilu kilpailu sekä markkinoiden toimivuus, sanoo Jaskari.  

Suomen Yrittäjät on julkaissut nyt ohjelman reilun kilpailun ja yrittäjyyden vahvistamiseksi.  

– Nyt julkisen sektorin kilpailutuksessa on keskimäärin vain kaksi osallistujaa. Kolmasosa hankinnoista tehdään jo ilman kilpailutusta veronmaksamien omistamilta sidosyksikköyhtiöiltä. Tähän menoon on saatava ensi kaudella muutos. Se tapahtuu lainsäädännöllä, viranomaisvalvonnan riittävillä resursseilla ja paikallisesti poliitikon tahdolla avata markkinoita pk-yrityksille, sanoo Jaskari. 

Suomen Yrittäjät on erittäin huolissaan nykykehityksestä, kun julkinen sektori ostaa palveluita ja tuotteita omilta yhtiöiltään kilpailutuksia kiertäen.   

Yksityisten tontilla toimivat esimerkiksi monialayritys Arkea Oy (49 miljoonan euron liikevaihto), ravitsemisalan Servica Oy (97 m€), ravitsemus- ja siivousalan Polkka Oy (30 m€), pesula- ja tekstiilihuollon Sakupe Oy (24 m€) ja ict-sektorin Istekki Oy (151 m€).  Julkisen sektorin omistamien yhtiöiden toiminnan laajuus selviää esimerkiksi tästä raportista.  

Elinkeinoelämän järjestöt ovat vaatineet toimenpidepyynnössään KKV:tä tutkimaan julkisen sektorin sidosyksikköjärjestelyjen lainmukaisuutta.  

Yritysten byrokratiaa vähennettävä

Suomen Yrittäjien mukaan ensi vaalikaudella ei tule lisätä yrityksille lainsäädännöstä johtuvia kustannuksia.   

Suomen Yrittäjät korostaa, että yrittäjänä toimimisen helpottaminen on avain myös parempaan työllisyyteen. Järjestön mukaan reilu ja kannustava yrittäjyyden toimintaympäristö rohkaisee työllistämään itsensä yrittäjänä ja palkkaamaan myös muita.  

– Esimerkiksi jätetään pienimmät mikroyritykset hallinnollisten velvoitteiden ulkopuolelle, jos siihen on perusteita. Tämä ohjenuora sääntelyssä olisi merkittävä asia kaikkein pienemmille yrityksille, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.  

– Annetaan aloittavalle yrittäjälle oikeus saada elinkeinotoimintaan peruspalveluja, kuten pankki- ja vakuutuspalveluja sekä tietoliikennepalvelut, ja helpotetaan mahdollisuutta aloittaa yritystoiminta uudelleen epäonnistumisen jälkeen, Makkula jatkaa.  

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus