29.6.2017 klo 14:49
Uutinen

Suomen Yrittäjät: Sote-uudistus ja valinnanvapaus ovat tärkeitä

Suomen Yrittäjät painottaa, että ongelmista huolimatta on tärkeää, että sote-esitys saadaan pikaisesti eteenpäin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sanoo torstaina antamassaan lausunnossaan, että etenkin maakuntien velvollisuus yhtiöittää palvelut on perustuslain vastainen. Valiokunnan mukaan perustuslaki edellyttää, että maakunta voi itse tuottaa sote-palveluita.

Perustuslakivaliokunnan mukaan toimeenpanon aikataulu voi myös vaarantaa kansalaisten oikeusturvaa.

Hallitus ilmoitti valiokunnan lausunnon jälkeen, että se täydentää sote-esitystä lausunnon pohjalta. Hallitus aikoo edelleen toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena vuoden 2019 alusta.

Suomen Yrittäjät kiittää hallitusta määrätietoisesta työstä sote-uudistuksen ja valinnanvapauden toteutumiseksi.

”Pk-yritysten rooli keskeinen”

– Yrittäjävetoisten kotimaisten pk-yritysten rooli palveluiden tuottajana valinnanvapausjärjestelmässä on keskeinen. Uudistus – ja nyt siihen tehtävät muutokset – on valmisteltava niin, että yksityisille toimijoille tulee tasavertaiset toimintamahdollisuudet suhteessa julkisiin tuottajiin, Yrittäjien Antti Neimala muistuttaa.

Hänen mukaansa yhtiöittämisvelvoitteesta luopuminen on ongelmallinen juuri eri tuottajien tasavertaisuusnäkökulman kannalta.

– Yhtiöittäminen olisi ollut tehokkain tapa toteuttaa myös julkinen palvelutuotanto läpinäkyvästi ja ilman ilmeisiä kilpailuhaittoja. Nyt läpinäkyvyys on turvattava muilla keinoin, Neimala sanoo.

Nyt hallitus joutuu miettimään, kuinka julkinen tuotanto on organisoitava, jotta perustuslakitulkinta ja kaikkien tuottajien reilu kohtelu voidaan toteuttaa yhtä aikaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että tulkinta, jonka mukaan EU-oikeus edellyttäisi yhtiöittämistä, jäi ohueksi.

– Varmuutta siitä ei tietenkään voi ollakaan. On kuitenkin niin, että jos julkisen sektorin tuottajia suositaan kilpailtaessa samoista asiakkaista yksityisen kanssa, heikennetään kilpailullisuudesta saatavia hyötyjä, Yrittäjien varatoimitusjohtaja Neimala sanoo.

– Samalla kun hallitus valmistelee perustuslakivaliokunnan lausunnosta suoraan johtuvia muutoksia, sen pitäisi huolehtia siitä, että pienten tuottajien kohtuullinen asema turvataan.

Se tarkoittaa Neimalan mukaan sitä, että esimerkiksi sote-keskusten palveluvalikoimaa pitää supistaa.

– Muuten uhka siitä, että palvelut jäävät isojen julkisten ja yksityisten toimijoiden pelikentäksi, kasvaa, Neimala toteaa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi