30.10.2017 klo 13:38
Uutinen

Suomen Yrittäjät tyytyväinen lukiouudistukseen: ”Tärkeä viesti kaikille kouluille”

Suomessa toimii jatkossa kaksi yrittäjyyden erityistehtävän saanutta lukiota: Lauttasaaren Kansainvälisen liiketoiminnan lukio ja Ylöjärven lukio.

OKM myönsi viime perjantaina 75 lukiolle erityisen koulutustehtävän luvan. Joukossa on ensimmäistä kertaa myös kaksi yrittäjyyttä painottavaa lukiota. Suomen Yrittäjät esitti elokuisessa lausunnossaan yrittäjyyspainotuksen huomioimista uusia erityislukioiden lupia myönnettäessä.

Lauttasaaren lukio sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisäksi valtakunnallisen tehtävän yrittäjyyden ja liiketoiminnallisen opetuksen kehittämiseksi.

– Tämä on todella hieno uutinen ja tärkeä viesti kaikille kouluille siitä, että yrittäjyyskasvatukseen kannattaa panostaa, iloitsee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa. Myös nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on keräämämme aineiston perusteella vahvistunut merkittävästi 2000-luvun aikana. Vuosien varrella tehdyt panostukset perus- ja toisen asteen opetuksen yrittäjyyskasvatukseen alkavat selvästi tuottaa tulosta. Ministeriön päätös yrittäjyyslukioista on tärkeää jatkoa tälle työlle, Pentikäinen jatkaa.

Erityislukiot painottavat yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voivat poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä, kuten tuntijaosta. Lisäksi ne saavat erityistehtävän hoitamiseen ylimääräistä rahoitusta.

Yhdellätoista erityislukiolla on nyt myös valtakunnallinen kehittämistehtävä. Näistä yksi on yrittäjyyteen keskittyvä Lauttasaari.

– Yhä useammassa lukiossa on tarjolla yrittäjyyskursseja, jotka tukevat lukion uuden opetussuunnitelman yrittäjyys- ja työelämätavoitteita. Kaikkialla näin ei kuitenkaan ole. Uudet yrittäjyyden erityislukiot sekä erityisesti valtakunnallisen kehittämisroolin saanut Lauttasaari ovatkin keskeisessä asemassa lukiokentän yrittäjyysopetuksen edistämisessä, alleviivaa Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

”Lukio ei saa olla pelkkä peruskoulun jatke”

Erityislukioiden lupien myöntämisen lisäksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt laajemman lukiouudistuksen, jonka seurantaryhmässä Suomen Yrittäjät on mukana.

Yrittäjäjärjestön mielestä uudistuksen on kirkastettava lukiokoulutuksen profiilia tietoyhteiskunnan edellyttämän osaamisen ja yrittäjämäisen asenteen tuottajana, joka tarjoaa nuorelle nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnata jo lukioaikana kohti valitsemaansa opinto- ja urapolkua.

– Lukion on oltava vahvasti omaleimainen ja eteenpäin katsova osa koulutusjärjestelmäämme. Se ei saa olla pelkkä peruskoulun jatke. Ylioppilastutkinnon sähköistyminen on tarjonnut kaivattua vetoapua lukion päivittämiseen, mutta se ei yksinään riitä. Lukio ansaitsee ammatillisen koulutuksen tapaan oman reforminsa, joka voimaannuttaa niin oppijan kuin koulutuksen järjestäjän, Mikkilä jatkaa.

Yrittäjäsanomat

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi