Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen: ”Yritysten toimintaedellytykset on turvattava kriisienkin keskellä”

Suomalaisyritykset ovat joutuneet sopeuttamaan liiketoimintaansa viime vuosina koronakriisin ja sittemmin myös Ukrainan sodan seurauksena. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen avasi 2020-luvun yrittäjyyden tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkymiä Keski-Suomen Yrittäjien tilaisuudessa Jyväskylässä 5.5. Keski-Suomen Yrittäjien hallitus nimesi Salmisen ehdolle Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024.

Yritysten nykytilanne voidaan nähdä joko kriisinä tai mahdollisuutena, Suomen Yrittäjien puheenjohtajaPetri Salminen toteaa. Kriisin tilanteesta tekee se, että parin vuoden korona-ajan jälkeen ilmassa on jälleen synkkiä pilviä Ukrainan sodan takia.

”Kun korona runteli etenkin palvelu-, tapahtuma- ja matkailualaa sekä erikoiskauppaa, Venäjän aloittaman sodan vaikutukset koskettavat vahvasti valmistavaa teollisuutta ja rakentamista. Positiivista tässä on se, että viimeaikaiset kriisit eivät ole iskeneet kaikkiin yrityksiin samanaikaisesti ja yhtä voimakkaasti”, Salminen sanoo.

Jo koronakriisi opetti yrityksille, että markkinatilanne voi muuttua joskus äkillisesti. Siksi yritysten resilienssi, eli kyky pysyä toimintakykyisenä vaikeissakin muutostilanteissa ja palautua niistä, on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi. Samoin tilannekuvan muodostaminen ja riskien tiedostaminen ovat auttaneet muuttamaan omaa liiketoimintaa tarvittaessa.

”Molemmissa kriiseissä on näkynyt yrittäjien halu pitää talous terveellä pohjalla, jos vain liiketoiminta on mahdollistanut sen. Kun kassassa on yllätysten varalta puskuria, iskuja on mahdollista ottaa vastaan ilman, että koko yritys on heti polvillaan”, Salminen näkee.


Ukrainan sodan lopulliset vaikutukset nähdään tulevaisuudessa

Ukrainan sota on nostanut raaka-aineiden ja energian hintoja sekä kuljetuskustannuksia. Nousevat kuljetuskustannukset näkyvät vahvasti erityisesti Suomessa, jossa välimatkat tuodessa ja viedessä ovat pitkiä. Muualla Euroopassa korostuvat energia- ja raaka-ainekysymykset.

”Kuljetusalan tukemiseksi yrittäjäjärjestö ja kuljetusala ovat esittäneet muun muassa ammattidieselin käyttöönottoa ja jakeluvelvoitteen alentamista, koska Ukrainan sota on nostanut niin rankasti nimenomaan polttoainekuluja”, Salminen mainitsee.

Lopulta yritysten nousevat kustannukset iskevät monin paikoin kuluttajien kukkaroon. Esimerkiksi moni teollisuusalan yritys joutuu siirtämään kohonneita kustannuksiaan tuotteisiinsa. Kun inflaatio jyllää, ihmiset alkavat tinkiä muusta kuin välttämättömistä tarpeista, kuten hyvinvointipalveluista.

”Tämä taas voi heikentää myöhemmin palvelualan yritysten tilannetta. Läheskään kaikkia vaikutuksia ei olla vielä nähty”, Salminen muistuttaa ja lisää:

”Yrittäjien pitää olla nyt hereillä, kun he miettivät, miten merkittävätkin kustannusvaihtelut pystytään ottamaan huomioon jo ennakkoon tarjouksissa ja sopimuksissa.”

Julkisen talouden ja työmarkkinoiden tilanne heijastuu yrityksiin

Maamme julkisen talouden velkaantuminen ja työelämän jäykät rakenteet ovat tekijöitä, jotka heikentävät yritysten investointihalukkuutta Suomeen. Salmisen mielestä ongelmaan tulisi puuttua muokkaamalla suomalaisia tukijärjestelmiä ja -rakenteita niin, että työelämän ulkopuolella olevat ihmiset saataisiin motivoitumaan ja takaisin osaksi työmarkkinoita.

”Työn sisältöön ja palkkaukseen liittyen pitäisi kuunnella nykyistä enemmän työllistäviä tahoja ja työntekijöitä, ei ainoastaan riitelystä eläviä järjestöjä”, Salminen toteaa.

Suomen ongelmana on myös se, että ikääntyvä väestö tulee nostamaan julkisia kustannuksia, minkä takia valtion velkaantuminen ja julkisen talouden alijäämä uhkaavat entisestään kiihtyä. Tämä on Salmisen mukaan signaali siitä, että maksajan rooli lankeaa lopulta yrityksille verojen muodossa.

”Tämän takia julkinen talous kiinnostaa yrityksiä, koska se vaikuttaa muun muassa investointien kannattavuuteen. Pahimmillaan esimerkiksi vihreän teknologian investoinnit voivat jäädä tekemättä, jos rahat menevät valtion velkojen maksuun.”

Toisaalta lähitulevaisuudessa odottavat omistajanvaihdokset voivat saada yrityksissä uuden vaihteen päälle, kun nuori sukupolvi haluaa kehittää liiketoimintoja ja kansainvälistyä. Esimerkiksi etäyhteydet tarjoavat nyt suomalaisyrityksille aiempaa tasavertaisemmat kilpailuasetelmat kansainvälisillä markkinoilla.

Vastuullisuusajattelu puskee yrityksiä kohti vihreää siirtymää

Jo vuosien ajan päättäjät, rahoittajat, suuret yritykset ja kuluttajat ovat painottaneet vastuullisuuden merkitystä yritysten liiketoiminnassa. Salminen näkee, että vastuullisuuskehitys palvelee suomalaisyrityksiä, jos osaamme tehdä olemassa olevan vastuullisuutemme näkyväksi ja markkinointivaltiksi suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin.

”Vastuullisuus ei ole yrityksille enää vaihtoehto vaan ennemminkin välttämättömyys. Esimerkiksi suuryritykset tekevät jo nyt vastuullisuusraportointia, minkä takia vastuullisuuskriteerit valuvat myös niiden alihankintaverkostoille eli vaikkapa pienemmille pk-yrityksille.”

Salmisen mukaan on kuitenkin tärkeää, että vastuullisuustyöllä saadaan aidosti kehitettyä liiketoimintaa, eikä sitä tehdä vain raportoinnin ilosta. Kehittämisen tukena myös yrittäjäjärjestö valistaa yrityksiä entistä aktiivisemmin vastuullisuuden teemoista.

Koko Eurooppa pyristelee nyt irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja yritykset edistävät vihreää siirtymää omaehtoisesti. Sääntelyt ja velvoitteet eivät kuitenkaan saa haitata kehitystä.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan toteuttaa nyt vihreää siirtymää nopeammin kuin mikään yhteiskunnallinen päätös olisi kyennyt”, Salminen korostaa.

Keski-Suomen Yrittäjät esittää Petri Salmista Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi

Petri Salminen on ollut lokakuusta 2020 Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja nähnyt aitiopaikalta, miten koronakriisi ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet suomalaisyritysten toimintaan. Yrittäjät ovat joutuneet elämään äärimmäisen paineen keskellä, ja siksi monen jaksaminen on ollut koetuksella.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta yrittäjäjärjestö on kyennyt edistämään yritysten menestymismahdollisuuksia monin eri tavoin. Tukitoimenpiteisiin vaikuttaminen sekä yrittäjien keskinäisen vertaistuen mahdollistaminen ovat nousseet merkittävään rooliin viime vuosien aikana.

”Puheenjohtajakausi on ollut huikea näköalapaikka suomalaiseen yhteiskuntaan. Se on vahvistanut entisestään uskoa yrittäjiin, joista suuri enemmistö tekee töitä vahvalla ammattiylpeydellä ja intohimolla”, Salminen iloitsee.

Keski-Suomen Yrittäjien hallitus nimesi kokouksessaan 9.5. Salmisen ehdokkaakseen Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle. Salminen lupasi jo kaksi vuotta sitten olevansa valmis olemaan käytettävissä puheenjohtajan tehtävään enemmän kuin yhden kauden. Toisella kaudella 2022–2024 hän haluaisi panostaa etenkin siihen, että suomalaiset yritykset pystyisivät hyödyntämään kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia entistäkin luontevammin ja että järjestö kykenee palvelemaan uutta yrittäjäpolvea heidän tarpeissaan.

”Korona ei ole vielä hävinnyt, ja sota varjostaa yleistä ilmapiiriä. Kaiken tämän keskellä yritysten ja yrittäjien tulee kyetä rakentamaan tulevaisuutta. Euroopan pitää olla liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa yritysten kehittämisen, investoinnit ja menestymisen”, Salminen päättää.

Puheenjohtaja valitaan Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Tampereella 22.10.2022.

Nelli Leppänen