28.11.2017 klo 14:26
Uutinen

Suomen Yrittäjien valiokunta- ja verkostohaku

Yrittäjä, haluatko vaikuttaa suoraan siihen, mitä asioita ja millä painotuksilla Suomen Yrittäjät sinun asiaasi ajaa? Hae paikkaa yrittäjäjärjestön valiokunnista ja verkostojen johtoryhmistä!

Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 105 000:aa jäsenyritystä. Työnantajayrityksistä noin 60 prosenttia kuuluu Suomen Yrittäjiin. Lähes joka neljäs palkansaaja saa toimeentulonsa Suomen Yrittäjien jäseneltä.

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat.

Valiokuntien ja verkostojen toiminta

Suomen Yrittäjien hallitus on perustanut valiokuntia ja verkostoja tukemaan hallituksen työtä ja asioiden valmistelua. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien tavoitteena on saada asioiden valmisteluun laaja-alaista asiantuntemusta sekä samalla tukea keskustoimiston asiantuntijoiden työtä. Yhdessä voimme vaikuttaa entistä yrittäjämyönteisemmän lainsäädännön saamiseksi.

Valiokunnat toimivat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valiokuntien näkemykset ja kannanotot tulevat hyväksyttäviksi Suomen Yrittäjien työvaliokuntaan tai hallitukseen. Pääsääntöisesti valiokunnat eivät tuo kannanottojaan julkisuuteen ilman niiden käsittelyä työvaliokunnassa tai hallituksessa. Valiokunnat ovat siis asiantuntijoita työvaliokunnan ja hallituksen apuna.

Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Valiokuntiin ja johtoryhmiin kuuluu puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Poikkeuksena on työmarkkinavaltuuskunta, johon valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

» Valiokunnat ja verkostot sekä niiden keskeiset tehtävät

» Työmarkkinavaltuuskunnan nykyinen kokoonpano ja erovuoroiset jäsenet.

Jäsenet valitsee Suomen Yrittäjien hallitus. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmän jäsenten on täytettävä alta löytyvät kriteerit.

Haku valiokuntiin ja verkostoihin

Tarjolla on paikkoja yrittäjäliikkeen uudistajille ja yrittäjämäisemmän Suomen rakentajille.

Etsimme valiokuntiimme ja verkostojen johtoryhmiin aktiivisia yrittäjiä toimikaudeksi 2018–2019. Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana luomassa uuden sukupolven yrittäjäliikettä, joka yhdistää, vaikuttaa ja palvelee.

Odotamme sinulta aktiivista kiinnostusta yhteisöllisten toimintojen kehittämiseen ja yrittäjäverkostojen johtamiseen. Arvostamme yhteiskunnallista kiinnostustasi, toimialasi asiantuntemusta ja palavaa haluasi työskennellä yrittäjyyden puolesta.

Pyydämme hakijoita täyttämään hakulomakkeen viimeistään 30.11.2017. Videon pyydämme lähettämään osoitteeseen valiokunnat@yrittajat.fi niin ikäään 30.11. mennessä.

Odotamme sinulta

  • halua ja kiinnostusta perehtyä edunvalvonnallisiin asioihin
  • halua ja valmiutta sitoutua valiokuntatyöskentelyyn
  • halua vaikuttaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin
  • osaamista ja näkemystä yritysten toimintaedellytysten kehittämisestä
  • kykyä ymmärtää kokonaisuuksia
  • yhteistyökykyä päätöksentekokykyä
  • kykyä perustella omat näkemyksensä
  • kykyä katsoa tulevaisuuteen.

Lisäksi sinun tulaa olla yrittäjä ja yrityksesi on oltava Suomen Yrittäjien jäsen. Toimialapohjaisissa valiokunnissa voi jäsenenä olla myös toimialajärjestön asiantuntija.

» Siirry hakulomakkeelle

Jos hakijoita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, voit ilmoittautua valiokunnan sähköiseen taustaryhmään. Myös tällä tavoin voit vaikuttaa valionkuntien toimintaan.

Lisätiedot:

järjestöjohtaja Hanna Hietala, 041 544 9500, hanna.hietala@yrittajat.fi