3.2.2017 klo 09:26
Uutinen

Suomessa uskalletaan taas yrittää

Suomen taloustilanteessa on ollut viime aikoina havaittavissa piristymisen merkkejä, mikä puolestaan on vaikuttanut uusien yritysten syntymiseen.

Uusyrityskeskusten kautta perustettiin vuoden 2016 aikana jopa kahdeksan prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuonna 2015. Erityisesti nuoret ja maahanmuuttajat ovat innokkaita ryhtymään yrittäjiksi.

Uusyrityskeskusten yritysneuvonnan kautta perustettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 7345 uutta yritystä. Vuonna 2015 yrityksiä perustettiin 6822. Yritysneuvonnassa kävi yhteensä 15 990 uutta asiakasta, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Vuosi 2016 näytti oikein valoisalta, varsinkin edelliseen vuoteen verrattuna. Mennyt vuosi oli starttirahojen osalta suotuisampi kuin vuosi 2015. Vaikuttaa siltä, että myös yleinen taloustilanteen kohentuminen on rohkaissut yrittämään, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Yritysten perustaminen ei kuitenkaan ole vielä samalla tasolla kuin se on aikaisempina vuosina ollut. Esimerkiksi vuonna 2014 uusyrityskeskusten kautta perustettiin 8010 uutta yritystä ja sitä edeltävänä vuonna 8060.

Maahanmuuttajilla ja nuorilla intoa yrittäjyyteen

Asiakaskäyntejä oli uusyrityskeskuksissa vuonna 2016 yhteensä 28 042, mikä on jopa 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015 (25 105). Asiakaskäyntien määrä kasvaa uusyrityskeskuksissa tällä hetkellä suhteessa nopeammin kuin uusien asiakkaiden määrä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden osuus on kasvanut. Maahanmuuttajat tarvitsevat luonnollisesti enemmän neuvontaa yrityksen perustamiseen kuin kantasuomalaiset.

Myös nuorten keskuudessa vaikuttaa olevan intoa yrittäjyyteen. Vuonna 2016 lähes puolet (47%) kaikista uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä oli 15-35-vuotiaiden perustamia.

– Pitkäjänteinen yrittäjyyskasvatus alkaa selvästi tuottaa tulosta, mikä on erityisen arvokasta nyt, kun työelämän rakenteet ovat murroksessa. Tämän päivän nuoret näyttäisivät myös uskovan itseensä ja mahdollisuuksiinsa eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet, Jokilampi iloitsee.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi