Kuva: Getty Images

”Surkuhupaisaa” – Koneyrittäjät pettyi hallituksen esitykseen: Työkoneiden polttoaineet jätettiin ulkopuolelle

Järjestö ihmettelee, miksi tuen alarajaa laskettiin ja pahoin öljyn hinnannoususta kärsineet alat unohdettiin.

Hallituksen esitys kuljetusalan polttoainetuesta valmistui eilen torstaina. Kuljetusalan etujärjestö SKAL ja Taksiliitto ilmoittivat heti, että esityksessä on parannettavaa. Nyt myös Koneyrittäjät yhtyy kritisoijien joukkoon. Työkoneissa käytetyt polttonesteet eivät ole mukana polttoainetuessa.

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Ala on kärsinyt erityisen paljon kallistuneesta polttoaineesta.

Työkoneissa käytetään moottoripolttoöljyä, jonka hinta on noussut dieseliä enemmän. Huhtikuussa polttoöljyn litrahinta oli 1,59 euroa. Vielä viime vuoden joulukuussa litrahinta oli 1,11 euroa.

Koneyrittäjien johto kritisoi sitä, että luonnosvaiheessa tuen alarajaksi esitetty 500 euroa pieneni lopullisessa lakiesityksessä 250 euroon.

– On surkuhupaisaa, että luonnokseen tehtiin byrokratiaa lisäävä laajennus pienemmän tuen maksamiseksi, kun samalla unohdettiin merkittävimmin öljyn hinnannoususta kärsineet, Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo.

Työkonealoilla toimivat yritykset huolehtivat muun muassa energia- ja metsäteollisuuden raaka-ainehuollosta, liikenneväylien ja tietoliikenneverkkojen kunnosta sekä satamien tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluista.

”Maanrakennusyritykset väliinputoajia”

Koneyrittäjät ihmettelee, miksi urakointikuljetukset jätettiin polttoainetuen ulkopuolelle. Urakointikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa yritys kuljettaa itse omaan työhönsä liittyviä ja työssä tarvittavia tavaroita tai tarvikkeita eikä tämä kuljettaminen edellytä liikennelupaa. Koneyrittäjien mukaan polttonesteiden nopea kallistuminen on vaikuttanut kaikkiin kuljetustoimintaa harjoittaviin yrityksiin riippumatta siitä, onko yrityksellä liikennelupa vai ei. 

”Tyypillisiä väliinputoajia olisivat esityksen toteutuessa tältäkin osin työkone-, haketus-, turve- ja maanrakennusyritykset. Näillä yritysryhmillä on raskasta kuorma-autokalustoa, joilla kuljetetaan työkoneita, haketta, turvetta tai maa-aineksia”, järjestön tiedotteessa kirjoitetaan.

”Polttoainetuen tulee olla syrjimätön ja eikä sen tule suosia alihankintana suoritettavia kuljetuksia, joihin liittyy korostunut riski harmaasta taloudesta”, järjestön tiedotteessa sanotaan.

Pauli Reinikainen