23.5.2018 klo 14:20
Uutinen

Susanna-Sofia Keskinarkaus Lapin Yrittäjien hankinta-asiamieheksi

Susanna-Sofia Keskinarkaus (KTM, tradenomi) aloittaa Lapin Yrittäjät ry:n hankinta-asiamiehenä 18.6.2018. Keskinarkaus toimii Lapin hankinta-asiamies -hankkeen projektipäällikkönä palvellen yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Susanna-Sofia Keskinarkauksen, 41, toimenkuvana on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä tarjouksia ja tarjouspyyntöjä, lisätä yritysten ja hankintayksiköiden hankintaosaamista sekä antaa neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen.

”Toivottavasti yrittäjät ja hankintayksiköt ottavat erittäin matalalla kynnyksellä yhteyttä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä”, toivoo Keskinarkaus.

Rovaniemeläinen Keskinarkaus siirtyy yrittäjäjärjestöön Lapin sairaanhoitopiirin vs. logistiikka- ja materiaalipäällikön tehtävästä. Hän on työskennellyt aikaisemmin maaseudun elinvoimaan liittyvissä kehitystehtävissä sekä valtion ja kuntien hankintatoimen eri kehittämistehtävissä.

Hankinta-asiamiehen tehtävä on määräaikainen 31.3.2020 saakka.

Lapin hankinta-asiamies -hanke

Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.