27.9.2018 klo 16:33
Uutinen

SY: Hallituksen esitys työaikalaista on pettymys

Suomen Yrittäjille on suuri pettymys, että jatkossakin niin järjestäytymättömät pk-yritykset kuin ammattiliittoon kuulumattomat työntekijät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa paikallisessa sopimisessa. Askelia oikeaan suuntaan lakiesityksessä toki on.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen työaikalain uudistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 lain. Esityksen tavoitteena on laittaa työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaa elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia.

Pääperiaatteiden osalta esityksessä on kuitenkin pidättäydytty voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa.

Esityksen mukaan ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Ei riittäviä muutoksia

– Esityksessä on monia askeleita oikeaan suuntaan. Kokonaisuutena esityksessä kuitenkaan ei esitetä työaikasääntelyyn sellaisia muutoksia, jotka riittävällä tavalla huomioisivat yritystoiminnan ja työntekotapojen muutokset sekä tulevaisuuden työhön liittyvät tarpeet, toteaa Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.

Hän huomauttaa myös, että esitetyt muutokset eivät myöskään riittävällä tavalla vastaa uudistuksen tavoitteisiin yksinkertaistaa sääntelyä sekä vähentää sen noudattamisesta ja valvonnasta aiheutuvia yritysten ja hallinnon kustannuksia.

Liukuva työaika ja työaikapankki

Esityksen mukaan työaikaa koskevat säännökset mahdollistaisivat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen työnantajan ja työntekijän välillä. Myös liukuvasta työajasta saisi sopia nykyistä väljemmissä puitteissa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kaikilla työpaikoilla olisi jatkossa mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

– Hyvää esityksessä on erityisesti liukuvien työaikajärjestelyiden käyttömahdollisuuksien lisääminen, Rytkönen kiittää.

Hyvä asia on hänen mukaansa myös se, että sellaiset yritykset, jotka eivät sovella mitään työehtosopimusta, voivat käyttää laajemmin keskimääräisen työajan järjestelyitä.

– Nykylainsäädännössä on ollut epäselvyyksiä sen osalta, voivatko järjestäytymättömät yritykset ottaa käyttöön yleissitovan työehtosopimuksen mukaista työaikapankkia. Siksi työaikapankin käyttöönotosta säätäminen lain tasolla lisää selkeyttä ja on ehdottomasti kannatettava sekä tarkoituksenmukainen muutos.

”Äärimmäisen suuri pettymys”

Nyt annettu esitys ei sisällä muutoksia paikallisen sopimisen yleisiin periaatteisiin. Jatkossakaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattava työnantaja ei saisi tehdä paikallisia sopimuksia muutoin kuin säännöllisen työajan järjestelyiden osalta.

– Hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien työnantajien saattaminen yhdenvertaiseen asemaan järjestäytyneiden työnantajien kanssa myös muun kuin säännöllisen työajan järjestelyä koskevan paikallisen sopimisen osalta, asiantuntija Atte Rytkönen huomauttaa.

– Tältä osin on äärimmäisen suuri pettymys, että esitykseen ei sisälly näitä muutoksia, vaan myös jatkossa niin järjestäytymättömät työnantajat kuin järjestäytymättömät työntekijät jäävät epätasa-arvoiseen asemaan paikallisen sopimisen osalta, Rytkönen sanoo.

Jatkossa työlainsäädäntöä tulee Suomen Yrittäjien mukaan kehittää siten, että kaikilla yrityksillä ja työntekijöillä on mahdollisuus halutessaan sopia työpaikkatasolla tarkoituksenmukaisista ratkaisuista.

Esitettyjen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alussa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi