11.9.2019 klo 13:39
Uutinen

Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri: Suhdanneodotukset laskussa – Lapissa palvelut ja teollisuus pitävät edelleen pintansa

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Pk-yritysbarometri antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella. Syksyn 2019 Pk-barometrin tulokset Lapin osalta ovat nyt selvillä.

Syksyn 2019 Pk-barometriin pohjaten Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät noudattavat yleistä laskevaa suuntaa. Poikkeuksena ovat palvelujen ja teollisuuden toimialat, joissa suhdanneodotukset on viime kevään tasolla. Molemmilla toimialoilla yhdeksän kymmenestä yrityksestä edelleen arvioi suhdanteiden paranevan tai pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana.

– Teollisuudessa kuitenkin suhdanteiden paranemista arvioivien yritysten määrä on laskenut viime keväästä, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

– Palvelujen toimialalla odotukset ovat lähes identtiset viime kevääseen verrattuna, mikä osaltaan kertoo matkailun ja siihen välillisesti liittyvien palveluiden hyvästä tilauskannasta. Lapissa palveluiden vientiä harjoittavien yritysten määrä poikkeaakin koko maan tasosta. Niin ikään kansainvälistymiseen liittyvien palveluiden tarve on suurempi Lapissa kuin muualla maassa.

Kuvassa (vas.) Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo, Ely-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo sekä Finnveran aluepäällikkö Kari Tuominen julkaisemistilaisuuden jälkeen.

Työllistämisodotuksissa suhdanteita jyrkempi lasku

Juuri julkaistun Pk-barometrin mukaan henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät Lapissa ovat kokonaisuudessaan heikommat kuin keväällä, ja muutos on suurempi kuin koko maassa kesimäärin.

– Selkein muutos näyttäisi olevan rakentamisessa, jossa lisätyövoiman palkkaaminen vilkkaan rakentamisen jälkeen näyttäisi pysähtyvän. Rakentaminen kuitenkin vielä jatkuu, ja merkittävä osa rakennusalan yrityksistä näyttäisi pitävän nykyisen henkilöstövahvuuden, Salo kommentoi.

Kireät vakuusvaatimukset rahoituksen esteenä

Lapin yrityksistä 6 % kokee rahoituksen kehittämisen esteenä, käy ilmi tuoreesta Pk-barometristä. Tässä joukossa korostuu erityisesti kireät vakuusvaatimukset, jotka 29 % niistä, ketkä eivät ole saaneet tai hakeneet rahoitusta, kokee suurimmaksi esteeksi.

– Tilannetta helpottamaan Finnvera on syyskuun alusta ottanut käyttöön PK-takauksen, jossa pankki hakee lainalleen Finnveran takausta, joka on 80 % lainan määrästä. Lainan maksimi määrä on 150 000 euroa. Takaus on tarkoitettu vähintään kolme vuotta toimineelle yritykselle, joka hakee kasvua. Yritys asioi suoraan oman pankkinsa kanssa. Aloittaville yritykselle on edelleen käytössä Alkutakaus, jossa takauksen maksimimäärä on 80 000 euroa. Näillä tuotteilla pankki saa lainalleen merkittävän vakuuden, jolloin lainan myöntäminen ei jää kiinni vakuuden puutteesta, Kari Tuominen Finnverasta kertoo.

Lataa koko syksyn 2019 Lapin alueen Pk-barometri täältä.