11.9.2018 klo 10:02
Uutinen

Syksyn Pk-yritysbarometri: Lapin yrityksissä maan korkeimmat suhdanneodotukset

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät nousivat kevään vastaavista tuloksista. Yrityksistä jopa 93 % arvioi suhdanteiden paranevan tai pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana.

Ainoastaan 7 % Lapin yrityksistä arvioi suhdanteiden laskevan.

– Merkillepantavaa tässä on se, että Lapissa odotukset ovat korkeimmat kaikista maakunnista. Vaihtelu eri maakuntien välillä on yllättävänkin suurta ja ainoastaan Helsinki, Uusimaa ja Varsinais-Suomi yltävät saldoluvulla mitattuna samoille kymmenille Lapin kanssa, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

Työvoiman saatavuusongelma kärjistyy

Henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät Lapissa ovat vastaavalla tasolla kuin keväällä 2018. Henkilökunnan määrän arvioidaan pienentyvän yhdessä kymmenestä yrityksessä, yhdeksän kymmenestä arvioi määrän kasvavan tai pysyvän ennallaan.

– Työvoiman saatavuus korostuu yhä selkeämmin yritysten kasvun ja kehittämisen esteenä Lapissa. Ongelman taustalla näyttää yhä selvemmin olevan työn tekemisen kannattamattomuus, minkä korjaamiseksi tarvitaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan rakenteellisia muutoksia, Pirkka Salo toteaa.

Rakentaminen ja palvelut vetureina

Toimialoista rakentaminen ja palvelualat hyötyvät meneillään olevasta talouden korkeasuhdanteesta eniten. Rakentamisen suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku tuplaantui kevään barometristä – yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi suhdanteiden paranevan tai vähintään pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Palvelualojen odotukset paranivat niinkään kevään tilanteesta ja yhä useampi yritys odottaa tilanteen nykyisestä vielä paranevan.

Teollisuuden hyvä vire jatkuu – yksikään vastaajista ei arvioinut suhdanteiden heikkenevän oman yrityksen osalta seuraavan vuoden aikana. Kaupanalan suhdanneodotukset ovat niin ikään edelleen positiiviset.

– Näyttää vahvasti siltä, että Lapin hyvä vire jatkuu, Pirkka Salo iloitsee.

Lue Pk-yritysbarometrin Lapin alueraportti täältä.