Verohallinto ja Taksiliitto
Taksiliitto ja Verohallinto vaativat lakimuutosta taksialalle. Kuva: Getty Images
26.10.2022 klo 14:43
Uutinen

Taksiliitossa kummastellaan, miksi taksamittaria vähätellään, vaikka se auttaisi harmaan talouden kitkemisessä: ”Mittaria pidetty jopa alalle tulon esteenä”

Taksiliitto kiittelee Verohallintoa valvontaiskusta, joka paljasti miljoonien edestä kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja. Verohallinto toivoo lakimuutosta, joka mahdollistaisi taksamittaritiedon paremman seurannan.

Verohallinto löysi syyskuun lopussa päättyneessä taksialan tehovalvonnassa 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja ja lisäksi 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka pienensivät verotuloja. Taksiyrittäjien verojen maksua valvottiin tehostetusti vuoden 2021 keväästä vuoden 2022 syyskuun loppuun.

Pimeitä palkkoja löytyi tehovalvonnassa lähes kolmen miljoonan euron edestä. Verohallinto toivoo lakimuutosta, joka mahdollistaisi taksamittaritiedon paremman seurannan.

Verohallinto valikoi riskianalyysin perusteella valvonnan kohteeksi 850 taksiyrittäjää ja -kuljettajaa sekä taksiyritysten kirjanpidosta vastaavaa tilitoimistoa. Valvonta kohdistui sekä alalla pitkään toimineisiin että uusiin yrittäjiin.

Valvonnan perusteella tyypillinen verovilpin muoto on jättää käteisellä maksettua myyntiä kirjaamatta yrityksen kirjanpitoon tai jättää kokonaan kirjaamatta jonkin kuukauden ajot.

– Taksamittaria saatetaan käyttää myös tarkoituksella väärin, jotta kirjanpitoon kirjautunut myynti jää todellisuutta pienemmäksi, Verohallinnon ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä kertoo.  

Tehovalvonnan aikana taksiyrityksiin tehtiin kaikkiaan 250 verotarkastusta. Lisäksi Verohallinto valvoi taksialan toimijoiden tulo- ja arvonlisäveroilmoitusten oikeellisuutta. Verotarkastuksen alaisista yrityksistä 30 prosenttia siirrettiin rikostapausharkintaan, jossa Verohallinto selvittää, onko tapauksessa perusteita rikosilmoituksen tekemiselle.

– Tehovalvonta kohdistui taksiyrityksiin, joissa meidän analyysimme perusteella oli riski väärinkäytöksille. Siksi ei ole yllättävää, että vilpillistä ja mahdollisesti rikollistakin toimintaa löytyi. Valtaosa taksiyrittäjistä toimii kuitenkin oikein, Lahdenperä sanoo. 

Taksiliitto vaatii lisäkoulutusta

Suomen Taksiliitto kiittelee Verohallintoa tehovalvonnasta. Liiton mielestä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa veronkierron, pimeän työvoiman käytön ja sosiaalietuuksien väärinkäytön liian helposti.

”Nykylainsäädäntö ei varmista tasapuolista ja oikeudenmukaista kilpailua taksimarkkinoilla. Taksiliitto haluaa lakiin nopeita muutoksia, ennen kuin rehellinen taksitoiminta tulee täysin mahdottomaksi”, liiton keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa kirjoitetaan.

Taksiliitto on vaatinut taksialalle tulevien yrittäjien sekä kuljettajien osaamisen lisäämistä. Erilaisten digitaalisten alustojen kautta taksiautoilun tuloja ansaitsevien tietämys omista vastuista ja velvoitteista osoittautui Verohallinnon valvonnassa puutteelliseksi. Suomessa taksitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

– Valitettavasti osa alustatalouden toimijoista ei edes halua ohjata alustan kautta toimivia yrittäjiä toimimaan oikein. Osalle kansainvälisistä alustatalouden suuryrityksistä yhteiskunnan vastuiden ja velvoitteiden hoitaminen on täysin yhdentekevää, kuten tämäkin Verohallinnon valvonta on osoittanut. Lisäksi sosiaalietuuksien väärinkäytöstä luulisi kaikkien veronmaksajien olevan kiinnostuneita ja halukkaita korjaamaan tilanteen, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen huomauttaa.

”Taksamittaria pidetty tarpeettomana”

Taksamittarin tai sitä vastaavan järjestelmän käytöstä tuli uudelleen pakollista vuoden 2021 syksyllä. Verohallinto käyttää valvonnassaan apuna muun muassa taksamittareista saamaansa tietoa.

Nykyisellään viranomaisilla on kuitenkin pääsy vain pieneen osaan kaikkien taksamittareiden tuottamasta datasta. Dataa pitäisi Verohallinnon Jarmo Lahdenperän mukaan kerätä ja varastoida keskitetysti kaikista taksamittareista, ja siihen pitäisi olla pääsy kaikilla asianomaisilla valvontaviranomaisilla. Tämä vaatisi muutoksia lainsäädäntöön.  

– Taksamittari on EU:n alueella määritelty ja hyväksi todettu taksissa käytettävä laite. Jostakin syystä Suomessa taksamittaria on pidetty tarpeettomana ja jopa alalle tulon esteenä, vaikka se tuottaa muun muassa verotukseen liittyvät perustiedot kohtuullisen luotettavasti. Pidämme eriskummallisena sitä, että jopa osa virkamiehistä haluaa varsin voimakkaasti ohjata toimintaa verotuksen valvonnan ulkopuolelle, Taksiliiton Timo Koskinen sanoo.

Liikennepalvelulain mukaan jokaisesta taksimatkasta kerätään yksilöidyt tiedot. Taksiliitto hämmästelee, ettei tiedon keräämistä valvota, eikä kerättyä tietoa hyödynnetä. Koskinen pitää käsittämättömänä, että laittomasti toimivat taksialan toimijat eivät kiinnosta ketään.

– Olemme Taksiliitossa valitettavan tietoisia siitä, että viranomaiset itsekin tunnistavat tämän ongelman, mutta ovat olleet haluttomia korjaaman asiaa.

Verohallinnon valvonnassa paljastui tilanteita, joissa taksiyrittäjällä ei ollut Traficomin myöntämää taksiliikennelupaa. Tällä hetkellä Verohallinto ei kuitenkaan voi tehdä Traficomille ilmoitusta luvattomasta taksiajosta.

Verohallinnon oikeus ilmoittaa tietoja edellyttää, että epäillystä rikoksesta säädetty maksimirangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Taksiliiton mukaan maksimirangaistusta taksiliikenteen luvattomasta harjoittamisesta tulee nostaa yhteen vuoteen.

Pauli Reinikainen