7.9.2022 klo 08:59
Uutinen

Talouden epävarmuus painaa pk-yritysten suhdanneodotuksia – Syksyn 2022 Pk-yritysbarometri julkaistu

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet alkuvuoteen verrattuna. Talouden tilan odotetaan heikkenevän tule-van vuoden aikana lievästi, mutta ei kuitenkaan niin rajusti kuin ehkä odotettiin. Satakunnassa suhdanne-odotukset olivat hieman alhaisemmat kuin koko maassa yleisesti. Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Lisäksi koronapandemian jäljiltä globaalit tuotantoketjut eivät ole vielä täysin elpyneet ja energiamarkkina on myllerryksessä.

Vielä alkuvuonna pk-yritysten odotukset olivat hyvät, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan epävarmuus on kasvanut ja suhdanneodotukset menivät pakkaselle. Odotuksiin liittyy vielä epävarmuutta myös pandemian jäljiltä.

Satakunnan suhdanneodotukset olivat koko maata hieman alhaisemmat saldoluvun ollessa -9, kun koko maassa luku oli -5. Naapurimaakuntiin nähden Varsinais-Suomi oli nollatasolla ja Pirkanmaa tasolla -3. Etelä-Pohjanmaalla odotukset tulevasta olivat naapurimaakunnista alhaisimmat, kun odotukset siellä olivat tasolla -12.

Toimialoittain katsottaessa suurin lasku tapahtui rakennusalalla, jossa valtakunnallisesti lasku oli 26 yksikköä tasolle -13. Kaupan alalla odotukset olivat kuitenkin kaikkein heikommat saldoluvun ollessa -22 (laskua keväästä 25 yksikköä). Korkeimmat odotukset ovat palvelualalla.

Seutukuntien odotuksissa eroja Satakunnassa

Satakunnan erot seutukunnittain olivat isot. Pohjois-Satakunnassa suhdanneodotukset olivat todella alhaalla saldoluvun ollessa -35. Porin seudulla pk-yritysten odotukset olivat myös miinuksella (-11), mutta Rauman seudulla odotukset olivat plussalla (+3). Raumalla henkilömäärän kasvun odotukset olivat suuremmat kuin muilla seuduilla.

–  Rauman seudulla odotukset olivat lähes joka osa-alueella muuta maakuntaa paremmat. Se näkyi esimerkiksi pk-yritysten kasvuhalukkuudessa, jonka odotukset olivat selkeästi paremmat kuin Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa seudullisia eroja.

Koko maakunnassa voimakkaasti kasvua hakevat yritykset sekä mahdollisuuksien mukaan kasvua hakevien yritysten määrä oli yhteensä 41 %, kun se valtakunnan tasolla oli 40 % vastaajista.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset pk-yritysten toimintaan  

Satakunnassa 45 prosenttia vastaajista kertoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut yrityksen toimintaan. Koko maassa vastaava luku oli 49 prosenttia vastaajista. Eniten vaikutukset ovat kohdistuneet tuotantokustannuksiin ja kysynnän heikkenemiseen, ei niinkään suoraan Venäjän kanssa tehtävään kaupan käyntiin.

Yleinen epävarmuus markkinoilla on vähentänyt myös investointeja Satakunnassa. Epävarmuus tulevasta on suurta ja se näkyy myös kannattavuusodotuksissa.

– Tuotantokustannusten nousuodotukset ovat suuria. Erityisesti raaka-aineiden hinnankorotukset tulevat vaikuttamaan. Se, paljonko nousseista kustannuksista pystytään viemään myyntihintoihin, jää nähtäväksi. Ostovoiman heiketessä hintojen nousua on vaikea viedä myyntihintoihin, Markku Kivinen nostaa esiin.

Maksuvaikeuksia on tällä hetkellä 14 %:lla pk-yrityksiä.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla, mutta investointiodotukset heikot

Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan rahoituksen saatavuus on Satakunnassa hyvällä tasolla. Vain 2 % kyselyyn vastanneista ei ollut saanut hakemaansa rahoitusta. Rahoitusta hakeneista yli puolet (53 %) tarvitsi rahoitusta kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin. Toiseksi eniten rahoitusta tarvittiin käyttöpääomaan.

– Tulevaisuuteen kohdistuvat investointiodotukset ovat kuitenkin Satakunnan pk-yrityksissä heikot. Investointien arvon saldoluku oli -16, mikä on hieman heikompi kuin Suomessa keskimäärin, kertoo Finnveran aluepäällikkö Pia Kiuru.

Kevään 2022 Pk-yritysbarometrin tuloksiin verrattuna investointiodotukset ovat Rauman seudulla jonkin verran nousseet, mutta Porin seudulla heikentyneet.  

Yritysyhteistyötä oppilaitosten kanssa

Pk-yrityksillä olisi tällä hetkellä Satakunnassa hyvin mahdollisuuksia kehitystyöhön eri oppilaitosten kanssa. Pk-yritysbarometrin mukaan eniten yhteistyötä tehdään ammatillisten oppilaitosten kanssa (28 % vastaajista). Ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekee 12 prosenttia ja yliopistojen kanssa 5 prosenttia pk-yrityksistä.

– Yrittäjäjärjestössä näemme alueen oppilaitosten kanssa tehtävän kehitystyön erittäin tärkeänä. Pk-yrityksissä kehitystyöhön varattavat resurssit ovat usein rajalliset ja siksi kannattaa selvittää myös mahdollisuudet eri oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Erityisesti alueen yliopistot panostavat tällä hetkellä todella hyvin pk-yrityskentän kanssa tehtävään kehittämiseen, Markku Kivinen muistuttaa.

Pk-yritysbarometri on erityisesti työkalu, ei pelkkä mittari

Markku Kivinen toivoo myös jokaisen yrittäjän paneutuvan Pk-yritysbarometriin. Se toimii hyvänä taustatyökaluna oman yritystoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi investointien suunnitteluun. Pk-yritysbarometrin avulla yrittäjä voi peilata oman toimintansa ennakoimisessa alueellisten kollegoiden suhdanneodotuksia, myös eri toimialoilta.

Lisätiedot ja haastattelut:
Markku Kivinen
| toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät ry | 050 377 8006
Pia Kiuru | aluepäällikkö, Finnvera | 040 578 2016

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 800 yritystä. Vastausaika oli kesä-heinäkuu vuonna 2022. Satakunnassa vastaajia oli 233.