1.12.2022 klo 08:50
Uutinen

Talouden tilannekuva syksyllä 2022 & pk-yrittäjien muuttuva toimintaympäristö: Petri Mäki-Fränti, vanhempi ekonomisti, Suomen Pankki  

Pirkanmaan Yrittäjät oli paikalla yrittäjän talousapu -foorumissa 29.11.2022, jossa kuultiin Suomen Pankin pääekonomisti Petri Mäki-Fräntin talouskatsaus syksylle 2022. Koostimme talouskatsauksen pääpointit lukijoillemme.

 • Suomen talouskasvu tyrehtyy energiakriisiin.  
 • Kuluttajien luottamus on historiallisen heikkoa – se ennakoi yksityisen kulutuksen supistumista. Taustalla nopea inflaatio, ostovoiman heikkeneminen ja korkojen nousu. Hintojen nousun vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen näkyy selvästi jo vähittäiskaupassa. Lindbland ja Silvo 2020: kuluttajien luottamusindikaattori on historiallisesti ennakoinut suhdannekäänteitä puolen vuoden viiveellä. 
 • Palkansaajien reaaliset ansiot ovat laskussa. 
 • Kestokulutustavaroita kysytään nyt vähemmän kuin aiempina pandemiavuosina.  
 • Teollisuuden luottamus on heikkenemisestä huolimatta edelleen kohtalaisella tasolla. 
 • Asuntorakentamisessa on käänne näköpiirissä. Uusien asuntojen rakennusprojektien aloitukset ovat olleet ennätyksellisellä tasolla. Vuonna 2021 oli lähes 48 000 uutta aloitusta. Rakentamisen luottamus on kuitenkin laskenut alkuvuonna 2022. Vilkkaan rakentamisen jälkeen ilmassa on hieman ylikuumenemista.  
 • Vientihintojen nousu on nostanut tavaraviennin arvoa, mitta viennin määrä on kääntynyt jo laskuun.  
 • Hyvä työllisyyskehitys loiventaa taantumaa.  
 • Työlliset tekevät aiempaa vähemmän tunteja – osa-aikatyö on yleistynyt pandemian aikana.  
 • Hintojen nousu on nyt poikkeuksellisen nopeaa. Energian hinta on tässä merkittävä ajuri. Korkeammat energiahinnat nostavat nyt muiden tuotteiden ja palveluiden hintoja. Rahapolitiikka ei juuri pure energiahintoihin, mutta reagoi kyllä yleiseen hintatason nousuun. Maltillinen palkkainflaatio on ankkuroinut kuluttajahintojen nousua. Pitääkö ankkuri yhä? Riskinä hintojen ja palkkojen nousukierre.  
 • Työ hinnan suhteellisen maltillinen kehitys vuosien saatossa on tärkein kustannuskilpailukykyä parantanut tekijä viime vuosina. 
 • Julkisen talouden alijäämä säilyy ja velkasuhde alkaa kivuta uudelleen ylöspäin.  
 • Energiakriisin kärjistyminen on kasvattanut taantumariskiä sekä euroalueella että Suomessa. Ratkaisevaa kriisistä selviytymisen kannalta on, miten hyvin yritykset sopeutuvat muutoksiin. Pitkällä aikavälillä kallis energia ohjaa kohti vihreää siirtymää. Pidemmällä aikavälillä keskeiset haasteet liittyvät ikääntymiseen ja kasvumahdollisuuksiin sekä julkisen talouden kestävyyteen.