Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

4.2.2020 klo 15:06
Uutinen

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja ei usko toimialan laajoihin työtaistelutoimiin – Lakkouhka aiheuttaa hämmennystä

Taloushallintoalalla ei ole kokemusta lakkoilusta, joten lakon uhka on hämmentänyt toimijoita. Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro ei usko, että ammattiyhdistysliike saa aikaan kovin laajoja työtaistelutoimia.

Taloushallintoala voi olla seuraava, joka ryhtyy lakkoon. Toimihenkilöliitto Erto väläytti perjantaina mahdollisuutta työtaistelutoimista. Alan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet, ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa marraskuusta alkaen.

Lakko tietäisi viivästyksiä ja vaikeuksia palkanmaksuun sekä rahaliikenteen ruuhkautumista. Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro ei usko ammattiyhdistysliikkeen saavan aikaiseksi kovinkaan laajoja työtaistelutoimia, jotka vaikuttaisivat yritysten palkanmaksuun tai kirjanpitoon käytännössä.

Lakkouhka on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä ja epätietoisuutta myös alan sisällä, sillä ammattiliiton viestinnässä lakko näyttäytyy kaikkia määräävänä osallistumisvelvoitteena.

Taloushallintoliitto on saanut kyselyitä tilanteesta.

– Alalla ei ole kokemusta ja osaamista työtaisteluista, joten kysymyksiä on tullut. Laadimme ohjeistusta työntekijän ja -antajan velvollisuuksista. Alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, ja siellä on paljon pieniä yrityksiä, joissa on tunnollisia asiantuntijoita töissä. Uskon, että oikealla ja neutraalilla tiedolla pääsee pitkälle, Soro sanoo.

Taloushallintoliitto muistuttaa, että työntekijällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta lakkoon. Jokainen voi vapaaehtoisesti päättää lakosta riippumatta jäsenyydestään ammattiliittoon. Ammattiyhdistys voi kohdistaa jäseniinsä yhdistysoikeudellisia toimenpiteitä, jos nämä eivät osallistu lakkoon.

Työnantajaa sitoo työlainsäädäntö, työehtosopimukset ja työsopimusten velvoitteet.

Asiallinen käytös puolin ja toisin edesauttaa hyvän työilmapiirin työtaistelutoimenpiteiden jälkeenkin.

Erto on julkisissa kannanotoissaan todennut, ettei se halua päätyä lakkoon, vaikka neuvottelut ovat olleet vaikeita. Se neuvottelee asiasta Elinkeinoelämän keskusliiton Paltan kanssa, mutta myös Taloushallintoliitto haluaa pysyä erossa työtaisteluista.

– Taloushallintoliitto ei halua edistää yleissitovaa työehtosopimusta. Emme usko, että yleissitovuus olisi työntekijänkään etu. Tilitoimistoalalla asiantuntijoiden työ täytyy kompensoida ja niin on tehtykin. Työntekijän etu on asiakkaan etu ja tilitoimiston etu on, että asiakas ostaa lisää palveluita, Soro sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi