Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
31.3.2023 klo 12:01
Uutinen

Tämän takia yrittäjän todelliset tulot ovat kehno peruste YEL-vakuuttamiseen: ”Siitä alkaisi YEL-suunnittelu” 

Yrittäjien asiantuntijan mukaan yrittäjän todellisten tulojen käyttäminen YEL-vakuutuksen perusteena johtaisi yrittäjien erilaiseen kohteluun eri yhtiömuotojen välillä.

Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula ottaa tuoreessa blogissaan kantaa näkemyksiin siitä, että yrittäjän todellisia tuloja käytettäisiin YEL-vakuutuksen perusteena nykyisen YEL-työtulon sijaan.

”Aika ajoin esitetään näkemys, jonka mukaan yrittäjän todellisten ansioiden pitäisi olla YEL-vakuuttamisen perusteena. Ajatuksena lienee se, että eläkevakuuttaminen toteutettaisiin vastaavalla tavalla kuin työntekijän kohdalla”, Makkula taustoittaa.

Blogissaan makkula kertoo, mitä todellisten tulojen käyttäminen yrittäjän eläkevakuuttamisen perusteena merkitsisin eri yritysmuotojen kohdalla.

”Käytännössä toiminimiyrittäjien osalta malli ei juurikaan poikkeaisi nykytilanteesta, koska nykysääntelyn mukaan YEL-työtulo määritellään vastaavaa työtä tekevän palkkatason sekä yritystoiminnan laadun ja laajuuden perusteella”, Makkula kirjoittaa blogissa.

Ongelmaksi voisi kuitenkin muodostua tilanne, jossa elinkeinotoiminnan tulosta ovat kerryttäneet työpanoksellaan myös muut kuin toimiminiyrittäjä itse.

”Toiminimiyrittäjällä voi olla useitakin työntekijöitä ja alihankkijoita, ja tällöin myös heidän työpanoksensa kerryttämä tuotto on mukana elinkeinotoiminnan tuloksessa ja sitä kautta yrittäjän saamissa ansioissa. Tämä käytännössä merkitsisi sitä, että YEL-vakuutuksen kohteena ei olisi yrittäjän tekemä työ ja siitä saadut ”todelliset ansiot”, vaan myös muiden henkilöiden ja yritysten tekemä työ sekä mahdollinen muu yrityksen liikevaihtoa ja tulosta kerryttänyt toiminta”, Makkula jatkaa.

Osakeyhtiöyrittäjä pyrkisi välttämään YELin

Osakeyhtiön kohdalla tilanne olisi erilainen, koska osakeyhtiössä yrittäjä voi itse päättää, minkä verran palkkaa hän nostaa.

”Mikäli yrittäjä ei nosta lainkaan palkkaa, vaan nostaa yrityksestään ainoastaan (väli)osinkoa, hänelle ei ilmeisesti muodostuisi lainkaan sellaista tuloa, joka voisi olla YEL-vakuutuksen perusteena”, Makkula huomauttaa.

Hän uskoo, että todellisten tulojen käyttö YEL-vakuutuksen perusteena johtaisi etenkin osakeyhtiön kohdalla siihen, että verosuunnittelun lisäksi aloitettaisiin myös ”YEL-suunnittelu”.

”Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiöyrittäjän itselleen maksamaan palkkaan kohdistuisi ansiotuloveron lisäksi kustannuksena myös noin 24 prosentin YEL-maksu. Tämä saattaisi johtaa siihen, että osakeyhtiöstä nostettaisiin palkkaa vain sen verran, että yrittäjällä ei olisi YEL-vakuuttamisvelvollisuutta (tällä hetkellä noin 8600 euroa vuodessa). Näin kävisi, jos tavoitteena olisi välttää YEL-vakuuttamisvelvollisuus. Tämä luonnollisesti aiheuttaisi sen, että yrittäjälle ei kertyisi lainkaan työeläkettä eikä myöskään työuran aikaista ansioperusteista sosiaaliturvaa”.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen