29.4.2020 klo 16:03
Uutinen

Tammelan KH: Palkkahallinto kilpailutetaan avoimesti

Kuntien taloushallinto on ollut tiiviisti niiden omassa hoidossa. Tammelan kunta avaa uria Hämeessä ja kilpailuttaa palkkahallintonsa. Kilpailutus alkanee toukokuun alussa ja valitun palvelun tuottajan tulisi aloittaa lokakuussa.

Tammelassa on valmisteltu siirtymistä ulkoistettuun palkkahallintoon jo pitkään. Kysymys ei ole ihan pikkujutusta, sillä palkkalaskelmia kunnassa tehdään vuosittain 4200, eli keskimäärin 350 kuukaudessa.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa edellisen kerran 19.3. Kunnanjohtaja Kalle Larsson esitti tuolloin kunnanhallitukselle yhden osakkeen hankkimista Loimijoen Kuntapalvelu Oy:ltä. Tällä järjestelyllä kunta olisi päässyt ostamaan palvelut ilman kilpailutusta. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen käsittelyyn. Siinä kunnanhallitus päätti laittaa asian kilpailutukseen. Tarjouksen tulisi olla jätettynä 31.5. kello 12.00 mennessä.

– Pohjaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kilpailutusasiakirjat julkaistaan Cloudiassa ja Hilmassa, Larsson avaa kunnanhallituksen päätöstä.

Etukäteiskeskusteluissa pohdinnassa oli, saako kunta yhtään tarjousta, joka täyttää kilpailutuksen mukaiset vaatimukset. Markkinavuoropuhelua käytetään yleisesti tarjouspyyntöjen kriteerien valmistelussa. Aikaisempi kritiikki kohdistui nimenomaan tähän: vuorovaikutuksen vähäisyyteen markkinaehtoisten toimijoiden kanssa.

Kunnilla on käytössä maksutonta tukea

– Kuulimme, että kunnassa on tehty huolellista työtä markkinoiden kartoittamiseksi. Kunnanhallituksen kokouksien asiakirjoissa 19.3. viitattiin tehtyihin selvityksiin, mutta niitä ei ollut tuolloin kokouksen liitteissä. Tarjouduimme auttamaan myös markkinavuoropuhelun tai selvityksen järjestämisessä, toteaa Hämeen hankinta-asiamiehenä toimiva Juha Haukka.

– Kuultuamme kunnan päätöksestä, olemme lähteneet kartoittamaan toimijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita toimimaan Tammelan kumppanina. Tulemme informoimaan heitä kilpailutuksesta heti, kun meillä on virallinen tieto asiassa, Haukka kertoo.

Hankintayksiköiden tukena on myös kuntaliiton neuvontayksikkö sekä KEINO-osaamiskeskus. Jälkimmäisen tehtävänä on vahvistaa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista. Nimettyjen muutosagenttien tehtävänä on mm. hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus sekä kansallisten linjausten viestiminen myös taloudellisesti kestävistä hankinnoista omalle alueelle.

– Kuntaliitosta löytyvä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö auttaa kuntia. Maksuton neuvonta keskittyy lähinnä juridisiin kysymyksiin ja lain soveltamiseen. Toisekseen neuvoja voi kysyä aina kollegoilta, mutta eritysesti tulisi kysyä markkinoilta toteaa, hankintaneuvoja ja Keino osaamiskeskuksen Kanta-Hämeen muutosagentti Jarkko Koskinen.

– Hämeenlinnan kanssa olen käynyt keskustelujen hankintojen kehittämisestä, mutta olen kaikkien kuntien käytettävissä, Koskinen vinkkaa.

Lue lisää