13.8.2020 klo 10:20
Uutinen

Tärkeät sopimukset turvaavat yrityksen toiminnan

Elämä voi heittää eteemme yllätyksiä, joita emme ole osanneet odottaa. Sopimukset voivat turvata yrityksen toiminnan yllättävissä tilanteissa, oli kyseessä sitten riita, terveys tai onnettomuus.

Kun yrittäjällä on vauhti päällä, on fokus usein omassa ydinbisneksessä ja kasvussa. Silloin taloudellisen turvallisuuden kannalta ratkaisevat sopimukset saattavat jäädä taka-alalle.

Oli kyse sitten sopimuksista alihankkijoiden kanssa tai yrittäjän henkilökohtaisista vakuutuksista tai järjestelyisestä, sopimukset kannattaa hoitaa kuntoon ajoissa. Ne voivat tiukassa paikassa ratkaista paljon.

Kirjallinen sopimus tuo selvyyttä riitatilanteissa

Vanha viisaus kuuluu, että alihankkijoiden käytössä kannattaa käyttää tuttuja ja luotettavia firmoja. Monesti käy kuitenkin niin, että tilataan työ tutulta alihankkijalta suullisesti ja kavereita kun ollaan, jää kirjallinen sopimus tekemättä.

Jos työmaalla sattuu vahinko, voi joku osapuolista joutua vahingonkorvausvastuuseen. Silloin voi tulla eriävää näkemystä maksajasta ja joudutaan juridisesti vaikeammalle alueelle.

– Siinä missä kirjallinen sopimus voidaan ottaa esiin riitatilanteessa ja lukea siitä sovitut asiat, suullisten sopimusten tapauksissa kiistellään usein siitä mitä on sovittu, kun osapuolet ovat käsittäneet tai muistavat keskustelun eri tavoilla, kertoo Fennian osastopäällikkö Riikka Akselinmäki.

Akselinmäen mukaan urakoissa kannattaa aina käyttää kirjallisia sopimuksia ja säilyttää ne paikassa, josta ne tarvittaessa löytyvät helposti. Esimerkiksi laskutukseen liittyvät riidat vähenevät, kun hinnoista ja maksuista on sovittu selkeästi kirjallisessa sopimuksessa.

– Kaikessa toiminnassa voi sattua vahinkoja. Sopimuksella voidaan määritellä, minkälaisista vahingoista ja mihin euromäärään asti palveluntarjoaja on vastuussa. Jos mistään vastuuta rajoittavista seikoista ei ole sovittu, voi palveluntarjoaja joutua vastaamaan kaikesta aiheutuneesta vahingosta, Akselinmäki selventää.

Kuka omistaa yrityksen, jos yrittäjälle tapahtuu jotain?

Monesti yrittäjän paperitöiden alle hautautuu tiettyjä tärkeitä henkilökohtaisia sopimuksia, jotka jokaisen yrittäjän olisi syytä käydä läpi. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi henkivakuutus, osakassopimus, testamentti, avioehto ja edunvalvontavaltuutus. Osakassopimuksella voidaan varmistaa, että yritystoiminta ja päätöksenteko pysyvät yrityksen muilla osakkailla, jos yrittäjä itse kuolee tai tulee työkyvyttömäksi.

– Sopimukset eivät tuo helpotusta yrittäjän kiireisessä arjessa, mutta ne voivat olla ratkaisevia yrityksen kannalta, jos jollekin omistajista sattuu jotain, muistuttaa Henki-Fennian myyntijohtaja Kari Wilén. Henkivakuutuksella voidaan varmistaa, että yrityksellä on tällaisessa tilanteessa taloudellisesti mahdollisuus lunastaa osakkaan osakkeet.

Tilastollisesti suurimmat syyt työkyvyttömyyteen ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä verenkiertoelinten sairaudet. Jatkuva istumatyö aiheuttaa selkäsairauksia, joka voi johtaa pitkiinkin poissaoloihin. Ongelma ei siis kosketa ainoastaan ruumiillista työtä tekeviä.

Wilénin mukaan työkyvyttömyys vaikuttaa yrittäjän elämään kahta kautta.

– Ensinnäkin oma ja läheisten toimeentulo vaarantuu. Toisekseen yrityksen ja samalla työntekijöiden toimeentulo vaarantuu. Kuka jatkaa yrityksen toimintaa ja kuka sen jatkossa omistaa, jos jotain ikävää tapahtuu? Miten varmistetaan, ettei yrittäjä ja hänen perheensä joudu taloudellisesti vaikeuksiin?

Hoitamalla tärkeät sopimukset kuntoon hyvissä ajoin on yrityksen tulevaisuus paremmassa turvassa.

Lisätietoa yrittäjän tärkeistä sopimuksista saat myös Keski-Suomen Yrittäjien ja Fennian maksuttomasta webinaarista 22.9.2020 klo 9 – lue lisää: https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/a/tapahtumat/628821-yrittajan-tarkeat-sopimukset