17.2.2022 klo 12:23
Uutinen

Tartuntatautipäivärahan saaminen helpottuu – Lue ehdot ja ohjeet hakemiseen

Tartuntapäivärahaa voi jatkossa hakea Kelalta, vaikka koronaan sairastuneella tai altistuneella ei olisi tartuntatautilääkärin määräämää päätöstä eristyksestä tai karanteenista.

Jos koronatartunta estää työntekijää tai yrittäjää tekemästä työtään, henkilö voi saada jatkossa Kelan myöntämän tartuntatautipäivärahan ilman tartuntatautilääkärin määräämää eristystä tai karanteenia.

Eduskunta hyväksyi sairausvakuutuslain väliaikaisen muutoksen tiistaina 15. helmikuuta. Presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia.

Vahvistuksen jälkeen muutosta sovelletaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen kesäkuun loppuun. Sen mukaan tartuntatautipäivärahan saamiseen riittää laboratoriotestillä todettu tartunta ja suositus jäädä pois työstä jatkotartuntojen ehkäisemiseksi. Kotitesti ei riitä päivärahan saamiseen.

Aiemmin tartuntatautipäivärahan saamiseksi vaadittiin aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös eristyksestä tai karanteenista.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Eva Ojala kertoo, että hallituksen esityksen perusteluissa etuuden ehtona oli lääkärintodistus, mutta tartuntatautipäivärahaa koskevassa säännöksessä tätä ei ole määritelty.

– Eduskunnan käsittelyssä nousi esiin toive, että todistuksen voisi antaa joku muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri. Siitä, mitä konkreettista selvitystä etuutta haettaessa on Kelaan toimitettava, säädetään valtioneuvoston asetuksessa sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta. Asetuksen muutos voidaan vahvistaa vasta sen jälkeen, kun presidentti on vahvistanut lakimuutoksen, Ojala kertoo.

Asetus vahvistettaneen lähiaikoina.

Etuutta takautuvasti luotettavaa testitulosta vastaan

Osa työntekijöistä ja työnantajista on jäänyt viime viikkoina ilman korvausta, koska ruuhkien takia kaikkia halukkaita ei ole voitu testata eikä tartunnan saaneita määrätä eristettäväksi ja altistuneita määrätä karanteeniin. Eristämismääräystä ei ole enää kaikilla alueilla myöskään nähty tarkoituksenmukaisena.

Asiantuntija Harri Hellstén kertoo, että Suomen Yrittäjät on kannattanut muutosta tartuntatautipäivärahan saamisehtoihin. Huolta on kuitenkin aiheuttanut niiden koronaan sairastuneiden tilanne, joiden alueilla eristyspäätösten kirjoittaminen on lopetettu ennen kuin henkilö on saanut positiivisen koronatestituloksen.

– Pelkona on, että muutoksen voimaantulon jälkeen lääkärit eivät suostu kirjoittamaan suositusta jäädä pois töistä takautuvasti, jolloin määräaikaisen lain takautuvasta soveltamisesta huolimatta oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei synny.

Ojala kertoo, että tartuntatautipäivärahaa voi saada 1.1.2022 jälkeen alkaneesta poissaolosta. Todistus siihen kuitenkin tarvitaan.

Todistuksen tartuntapäivärahaa varten antaa julkisella tai yksityisellä puolella tai työterveyshuollossa työskentelevä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, riippuen asetuksen lopullisesta muodosta.

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta todistuksesta tulee ilmetä, että luotettavasti todetun Covid-19-tartunnan vuoksi ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa määritellyllä ajalla tartunnan leviämisriskin takia.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi ja vain tähän liittyvän työstä poissaolon ajalta. Sen saanti ei edellytä työkyvyttömyyttä.

Jos sairaus pitkittyy, siihen sovelletaan voimassa olevia sairauspoissaoloa koskevia säännöksiä palkanmaksun ja sairauspäivärahan osalta.

Korvausta voi saada myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jos lapsella on koronatartunta ja hän ei voi siksi mennä hoitoon tai kouluun.

Altistuminen ei riitä korvauksen saamiseen

Koronalle altistunut on oikeutettu tartuntapäivärahaan vain silloin, jos hän on saanut tartuntatautilain mukaisen vastaavan tartuntatautilääkärin tekemän päätöksen karanteenista.

Muutos turvaa niiden henkilöiden toimeentuloa, jotka jäävät palkatta pois ansiotyöstään koronatartunnan vuoksi, mutta joita ei ole asetettu eristykseen.

Kelan kautta

Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelan kautta, ja se kattaa työntekijän ansiomenetyksen poissaoloajalta kokonaan. Tartuntatautipäivärahaa voi hakea myös työnantaja, jos tämä on maksanut palkkaa poissaolon ajalta. Jos työtä on mahdollista tehdä etänä eikä ansionmenetystä tule, ei etuutta kuitenkaan makseta.

Lue tarkemmat ohjeet Kelan sivuilta, mutta huomioi, että tietojen sanamuotoja ei ole päivitetty ennen kuin valtioneuvosto on antanut asetuksensa. https://www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet

Yrittäjän päivärahan määrä on sidottu YEL:iin

Suomen Yrittäjien asiantuntija Harri Hellsténin kertoo, että yrittäjällä on oikeus tartuntatautipäivärahaan samoin edellytyksin kuin työntekijälläkin. Yrittäjä voi siis hakea tartuntatautipäivärahaa, jos hän saa positiivisen koronatestituloksen ja lääkäri suosittelee työstä poissaoloa.

–  Yrittäjän päiväraha perustuu siihen YEL-työtuloon, joka on voimassa, kun oikeus etuuteen alkaa, Hellstén sanoo.

Elina Hakola