Hankinnat kiinnostavat! V-S Yrittäjien jäsentilaisuus 3.4. keräsi runsaasti osanottajia.
4.4.2024 klo 14:25
Uutinen

”Tarvitsemme teitä kumppaniksemme” – Varhassa kuultu Yrittäjien viestit

Varhassa on kuultu yrittäjien toiveita ja niitä edistetään, mutta prosessit ovat hitaita. Uuden kumppanuussivuston on tarkoitus tehostaa hankintoihin ja palveluseteleihin liittyvää viestintää.

Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsentilaisuus keräsi uusitun toimistotilan pullolleen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan tavara-, laite- ja palveluhankinnoista kiinnostuneita yrittäjiä. Hybriditilaisuuteen 3.4. ilmoittautui lähes 140 yrittäjää.

Tilaisuudessa keskusteltiin jäsenyrittäjien tilanteista sekä kuultiin ajankohtaiskatsaukset Varhan hankintatoimen virkahenkilöiltä.

Varha hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja sekä hallinto- ja tukipalveluja. Lisäksi hankintaan muun muassa IT-palveluja ja -tarvikkeita, siivouspalveluja, kiinteistönhuoltoa ja kirjanpitopalveluja. Viime vuonna Varha osti yli miljardilla eurolla.

Tällä hetkellä Hilmassa on julkaistu esimerkiksi hammaslaboratoriopalveluja, sotaveteraanien lounasseteleitä ja puheratkaisupalveluja koskevat Varhan hankinnat. Voimassa olevat dynaamiset järjestelyt liittyvät ikääntyneiden tehostettuun palveluasumiseen, työnohjauspalveluluihin, sote-keskusten yleislääkäripalveluihin ja psykiatrian vuokralääkäripalveluihin.

– Yrittäjän kannattaa olla aktiivinen. Hilma-tunnukset on helppo luoda ja tämän jälkeen yrittäjä saa sähköpostiin ilmoitukset uusista itseä kiinnostavista hankinnoista. Myös Varhaan kannattaa olla yhteydessä rohkeasti ja suoraan, Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo sanoo.

Saariketo toimii Varsinais-Suomen Yrittäjien hankintaneuvojana.

Varha on aloittamassa myös uutta, kevyempää lupajärjestelmän mukaista menettelyä. Aluehallitus päätti sen käyttöönotosta helmikuussa. Tilaisuudessa alustaneen hankintaneuvottelupäällikkö Elisa Vuorisen mukaan kevyempi menettely koskee ensivaiheessa rintamaveteraanien jalkojenhoitopalvelua, rintamaveteraanien, sota- ja sotilasinvalidien pyykkipalvelua ja pyykin kuljetuspalvelua sekä peruskoulun kakkosluokkalaisten optikon näöntutkimuspalveluja ja silmälasimääritystä.

Hankintalinjauksia

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Varhan hallituksen jäsen Toni Forsblomin mukaan yhteistyötä ja keskustelumahdollisuuksia yrittäjien ja Varhan välillä tarvitaan. Palveluja tuottavilta yrittäjiltä tulee palautetta, jonka mukaan Varhalle tuotettavien palvelujen hintoja olisi kustannusten nousun vuoksi ja yrityksen selviytymisen turvaamiseksi pakko korottaa.

Aluehallitus käsitteli ostopalveluiden hintatasoa ja hyvinvointialueindeksin käyttöä kokouksessaan maaliskuussa. Uusissa hankinnoissa hyvinvointialueindeksi (2,53 %) määrittää jatkossakin ensisijaisesti korotusten tason.

– Toissijaisesti on mahdollista järjestämisvastuun sekä riittävän ja tarkoituksenmukaisen palvelutuotannon turvaamiseksi määritellä perustelluissa erityistapauksissa asiakaspalvelun ostoa koskevat hinnanmuutosesitykset sekä uusia tarjouksia koskevat hinnanmuutokset hyvinvointialueindeksiä korkeammalle tasolle todellisten, hyvinvointialueen kannalta kohtuullisiksi määrittelemien kustannusten mukaisesti, Forsblom kertoo aluehallituksen päätöksestä.

Varhassa valmistellaan tällä hetkellä hankintapoliittista linjapaperia. Varsinais-Suomen Yrittäjiä on kuultu linjausten valmistelussa.

– Viestimme on, että hankinnat on pilkottava sellaisiin osiin, että pk-yrittäjien on mahdollista niihin osallistua. Markkinatietoa ja julkaistua ostolaskudataa on hyödynnettävä ja markkinavuoropuhelua käytävä ajoissa. Sidosyksikköostoista on luovuttava etupainotteisesti. Dynaamista hankintamenettelyä on lisättävä. Lisäksi Varhan oman tuotannon kustannukset tulee avata. Tähän sanotaan olevan tahtoa ja asia on myös valtiovarainministeriössä valmistelussa, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Iso työ

Varhan kumppanuusjohtaja Katariina Huikon mukaan Varsinais-Suomen Yrittäjien sote-tilaisuudessa esiin noussutta kumppanuussivustoa on lähdetty rakentamaan ja se julkaistaan ”kevään aikana”.

– Marraskuun tilaisuudessa nousi esiin, että voisiko Varhan verkkosivuille rakentaa kumppanuussivuston. Sitä olemme nyt alkaneet rakentaa. Se ei ole vielä valmis, mutta se on tulossa. Sinne tullaan kokoamaan keskeiset asiat, kuten tiedot hankinnoista ja miten pääsee mukaan toimittajarekistereihin, dynaamisiin hankintajärjestelmiin ja palvelusetelikumppaniksi.

Huikko korosti, että vuoden 2023 alussa Varhaksi yhdistettiin 32 varsinaissuomalaista organisaatiota, joiden hankintatoimilta hyvinvointialueelle periytyi yli 10 000 sopimusta – pääosin hankintoihin liittyviä. Työ on iso ja kesken.

– Tarvitsemme teitä kumppaniksemme ja olemme iloisia, että voimme käydä tällaista keskustelua, Huikko sanoi.

Suvi Uusitalo-Sirén