16.11.2019 klo 09:40
Uutinen

Tasapainoisen kehittämisen puolesta

– kohti yhteisöllisempää, elinvoimaisempaa Sotkamoa. Artikkelissa esitetyt toimet toteuttavat hyvin Sotkamon kuntastrategiaa 2017 – 2021 kokonaisuudessaan sekä etenkin sen ensimmäistä kärkeä ”Kasvava elinvoima”.

Sotkamon kunnan panos matkailuelinkeinolle on vuosittain huomattava. Kaavoitus ja toimintojen kehittäminen sen johdosta etenevät Vuokatin alueella. Panostaminen vastaavasti Sotkamon kirkonkylän, Hiukan ja Hiukanharjun alueen kehittämiseen johtaisi myös tällä alueella toimintojen kehittymiseen ja parempaan elinvoimaisuuteen. Kunnan varsinaisten toimien lisäksi myös taloudelliset panokset Vuokatin matkailulle sen markkinoinnin kautta ovat vuosittain merkittävät. Sotkamo, Hiukka ja Hiukanharju voivat olla vastaavasti markkinoinnin aihe jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, kun näiden alueiden potentiaalista vetovoimaisuutta on kehitetty suunnitelmallisesti.

Muut elinkeinot hyötyvät kunnan ulkoisen viestinnän ansiosta, kun huolehditaan alueiden välisestä tasapainosta ja viestitään kaikista Sotkamossa tunnistetuista vahvuuksista tasapuolisesti. Sotkamon tulisi huolehtia, että kirkonkylän elinkeinot pääsevät hyötymään entistä vahvemmin Vuokatti -markkinoinnista.

Kunnan uudisrakentamisessa elämme nyt etsikkoaikaa. Sotkamossa tulee päätettäväksi aivan lähiaikoina koulurakentaminen. Seuraavaksi päätettäneen Hiukan huoltorakennuksen korvaavasta uudisrakentamisesta. Aiemmin on juuri päätetty urheilupaikkarakentamisesta, kun Vuokatti Areena päätettiin rakentaa. Tulevat päätökset tasapainottavat Sotkamon julkisen rakentamisen kokonaisuutta kehittäessään kirkonkylän ja Hiukan vetovoimaisuutta välttäen samalla nyt vallitsevaa Sotkamo-Vuokatti -tasapainoa kärjistymästä.

Päättäjien täytyy ohjata julkista rakentamista kaikessa mielessä tasapainoisesti luoden siten elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta koko alueelle. Tällöin eri toiminnoille ja elämän osa-alueille annetaan niiden ansaitsema painoarvo. Monien rakentamisratkaisujen yhteydessä huomataan urheilun näyttelevän korostuneen suurta osaa päätöksiä tehtäessä. Myös lähitulevaisuudessa ratkaistaviksi tulevia uudisrakentamisen hankkeita kuullaan perusteltavan poikkeuksellisen vahvasti juuri urheilullisilla argumenteilla jättäen samalla huomaamattaan taka-alalle monet muut tekijät. Sivistysjohtaja rohkeni hienosti nostaa taannoin esille koulurakentamisen valmistelun yhteydessä, että Sotkamo tarvitsee tiloja myös kulttuurille. Tämä ehdotus on erityisen tervetullut ja sen mukaisesti tulevien julkisten uudisrakentamisten päätöksiä on hyvä ratkaista tasapainoisesti huomioiden elämän eri osa-alueet tasavertaisina. Julkinen rakentaminen on monessa mielessä arvokasta. Hienoimmillaan julkista rakentamista oikein suunnattuna kyetään vahvistamaan koko alueen arvoja. Monikäyttöisyys on päivän sana sotkamolaisessa julkisten uudisrakennusten rakentamisessa.

Sotkamo on hieno paikka, jonka tasapainoisesta kehittämisestä me kaikki hyödymme enimmin ja saamme parhaimman arvon yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Jari Korhonen
puheenjohtaja
Sotkamon Yrittäjät ry