22.6.2017 klo 09:02
Uutinen

Täsmäiskut vähensivät pk-yritysten päästöjä

Ilman ulkopuolelta tulevaa painetta tai ohjausta pk-yrityksiltä jää usein edullisetkin energian kulutusta vähentävät toimenpiteet toteuttamatta. Pk-yritysten ja kuntien päästöjen vähennystä saadaan vauhditettua, jos niille pystytään tarjoamaan täsmäiskuina energianeuvontaa paikanpäällä.

Tämä kävi ilmi Lounais-Päijänteellä ja Länsi-Uudellamaalla toteutetussa Välke-hankkeessa, johon palkattiin kaksi energia-asiantuntijaa auttamaan yrityksiä ja kuntia päästövähennyksissä ja energiatehokkuudessa.

Hankkeen asiantuntijat olivat yhteydessä 166 pk-yritykseen ja kävivät lisäksi analysoimassa 114 kiinteistön energiansäästömahdollisuuksia. Todennettuja energian säästöjä kertyi kahdessa vuodessa Välke-hankkeen vauhdittamana noin 17 GWh. Karkeasti arvioiden yrityksille ja kunnille koituva rahallinen säästö on jopa miljoona euroa vuodessa.

Hankkeessa toteutettiin myös kolme aurinkopaneelien yhteishankintaa, joihin osallistui yhteensä kuusi yritystä ja 49 kotitaloutta. Asennettu tuotantokapasiteetti on yhteensä 255 kWp.

Energiankulutuksen säästöpotentiaali jää usein hyödyntämättä

– Ennakko-odotusten mukaisesti ajan ja rahan löytäminen päästövähennysten toteuttamiseen oli pk-yrityksille vaikeaa. Yritykset keskittyvät tiukasti ydintoimintoihinsa eikä energiakysymyksiä mielletä tärkeiksi, vaikka niiden avulla yritys voisi parantaa kannattavuuttaan. Ne yritykset, joita energiakulujen alentaminen kiinnosti, olivat usein jo tehneet energiaa säästäviä toimia, hankkeessa työskennellyt energia-asiantuntija Tero Viander sanoo.

Välke-hankkeen konsultoimista kohteista noin kolmanneksessa toteutettiin seuranta-aikana toimenpiteitä. Helpot, nopeat ja kustannuksia aiheuttamattomat toimenpiteet toteutettiin yleensä lähes saman tien. Toimenpiteet, joiden takaisinmaksuaika on alle kaksi vuotta, tulevat todennäköisesti tehdyiksi, mutta esimerkiksi viiden vuoden takaisinmaksuaika on usein pk-yritykselle liikaa. Kun ympäristövastuu kuuluu pk-yrityksen omaan strategiaan, pitkiäkään takaisinmaksuaikoja ei pidetä ongelmana.

Energia-asiantuntijat tekivät pari tuntia kestäviä vierailuja, joilla he tutustuivat monipuolisesti yritysten energia-asioihin. Selvitysten perusteella yrityksille annettiin toimenpide-ehdotuksia, joista useimmat koskivat energiankäytön tehostamista, mutta myös fossiilisen energian korvaamista uusiutuvalla energialla.

Ehdotukset olivat aina myös taloudellisesti kannattavia. Toimenpiteiden arvioitu takaisinmaksuaika oli yleensä 2-10 vuotta, mutta esimerkiksi laitteiden säätöjä tai toimintatapoja koskevat ehdotukset olivat usein toteutettavissa ilman kustannuksia.

Puolueeton vertailutieto tuuppasi EL-Kori Oy:n päätökset liikkeelle

Autokoreja Vääksyssä valmistavan EL-Korin toimitusjohtajan Marjut Nordströmin mukaan konkreettisia toimenpiteitä tulee helposti siirrettyä kerta toisensa jälkeen.

– Päätöksentekoamme helpotti se, että sai vaihtoehtojen arviointiin tukea ja puolueetonta vertailutietoa. Toimenpiteiden hyötyjä kuvaavat luvut tekivät muutoksiin ryhtymisen lopulta hyvin helpoksi, joten päädyimme siirtymään valaistuksessa LED-valoihin ja lämmityksessä öljystä maalämpöön, Nordström kertoo.

– Pk-yritykset ovat notkeita toimijoita, ja ne lähtevät ripeästi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, jos esimerkiksi asiakkaat sitä vaativat. Hankekokemuksen perusteella suoraan pk-yrityksille suunnattua neuvontaa kannattaa jatkaa, mutta työ pitäisi kohdentaa niihin yrityksiin, jotka todella ovat valmiita toteuttamaan vähähiilisyyteen tähtääviä toimia. Rahansäästö on useimmiten tärkein kannustin, jolloin vähähiilisyystoimetkin tehdään kustannushyöty edellä, hankkeen projektipäällikkö Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Energia-asiantuntija nosti esiin konkreettisia parannusehdotuksia

Kuntien avuksi tehtiin työkalu, jolla pystytään havainnollistamaan eri toimenpiteiden vaikutuksia kunnan kasvihuonekaasupäästöihin. Työkalua käytettäessä on jo havaittu, että ilman satsauksia uusiutuvaan energiaan, Hinku-tavoitteen mukaiseen 80 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennykseen on useissa kunnissa vaikea päästä.

– Olemme olleet Hinku-verkostossa vuosia mukana, mutta työntekijöiden laajoista toimenkuvista johtuen energia-asioihin paneutuminen on vaikeaa. Hankkeen asiantuntija pystyi analysoimaan kunnan kiinteistöjä ja tekemään konkreettisia parannusehdotuksia. Hänen työstään oli meille selvää hyötyä, Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala sanoo.

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke)

Välke-hanke oli osa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston työtä, jossa 36 kuntaa pyrkii hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tulokset dokumentoidaan ja havainnollistetaan niin, että ne ovat suoraan hyödynnettävissä sekä muissa Hinku-verkoston kunnissa että koko Suomessa.

Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanketta rahoittivat myös Suomen ympäristökeskus SYKE sekä mukana olevat kunnat. Hanke oli kaksivuotinen ja päättyy heinäkuussa 2017.